Tuki Nepal – hjälp till självhjälp

Med små medel är det faktiskt möjligt att förändra tillvaron för fattiga människor i utvecklingsländer. Tuki Nepal Society är en svensk förening som sedan 2005 arbetat med att förändra tillvaron för människorna i den lilla byn Jyamrung och dess omgivning.

 

Folkets musikshow för utbildning i Nepal!

Söndagen den 11/2 kl 15-18 blir det Folkets musikshow!
Då kommer lokala musiker till Café fontaine i Växjö! Det blir ett varierat program med både band, solister och körer!
Vill du läsa en dikt? Sjunga? Berätta en kul vits? Trolla? Eller bara sitta och lyssna?
Alla intäkter går till Tuki Nepals projekt för att flickor ska få utbildning i Nepal! 
Ewa och Dan Söderberg kommer och berättar mer! 
En hatt finns där man kan skänka pengar och även en loppis och ev en liten auktion på finare saker. Har du saker att skänka går det bra! 

Dessa flickor har fått en sponsrad utbildning av Tuki Nepal. De har utbildats sig till undersköterska, sjuksköterska och tanshygienist och kommer att betala tillbaks genom att arbeta i Tuki Nepals sjukstuga mellan 1 och 2 år (beroende på utbildningens längd).
Tuki Nepals sponsrar även utbildning för flickor på gymnasienivå!

——————————————————————

earthb2

Återuppbyggnad efter jordbävningen

Efter jordbävningen i Nepal satsar Tuki Nepal på att bygga vi skolor, hus och småföretag. Vi jobbar nu med återuppbyggnad i flera byar och bygger modellhus som fungerar där byborna lär sig bygga jordbävningssäkert.
Läs mer om detta arbete >>

TACK alla ni som gjort det möjligt att bygga i mer än 80 byar i Nepal! Ni är en viktig del i lösningen av att byggas upp det söndertrasade Nepal! Utan ert stöd hade Tuki Nepal och Build up Nepal inte kunnat utveckla och genomföra våra earthbrick byggen.

 

Bygg ett hus, bygg ett liv

Tuki stödjer fattiga familjer i Maji Gaun att bygga upp sin by. Det finns 88 familjer i byn. 20 hus är färdigbyggda – vi behöver din hjälp att bygga fler. 
Läs mer och stöd arbetet >>

Med små resurser har vi lyckats åstadkomma mycket på många ställen. Detta tack vare metoden att lära ut byggteknin och stödja lokala entreprenörer som tar över och bygger vidare.

Tuki Nepal har 90-konto:

Bankgiro: 900-5042
Swish: 123 900 5042

 

 

Utbildning är grunden för utveckling

Tuki Nepal har som målsättning att alla barn ska gå i skolan upp till klass 9. Vi har 250 fadderbarn i 19 olika skolor i området. Du kan bli fadder!
>> Läs mer

 

Sjuk- och hälsovård ger ett säkrare liv

Tuki Nepal driver sedan 2011 en sjukstuga i byn Jyamrung. Denna servar cirka 5000 personer. Du kan bli fadder för sjukstugan.
>> Läs mer

 

 

Elektricitet skapar välstånd

Idag har samtliga Jyamrung 140 hus två lampor och ett vägguttag att ladda mobilen i.

Två bybor har fått arbete som reparatörer och står för underhåll av elnätet.
>> Läs mer

Tuki Nepal har flera projekt du kan stödja:

Bygg ett hus i Maji Gaun    valfritt belopp (ett hus kostar 40 000 kr)    
Fadder för skolbarn            100:-/ månad eller 1200:-/ år                      
Fadder för sjukstugan        100:-/ månad eller 1200:-/ år                      
Indhus barnhem                 valfritt belopp                                               
Flickors utbildning               valfritt belopp                                               
Medlemskap                        200:-/ person eller 300:-/ familj                  

Bg: 900-5042

Glöm inte att skriva ditt namn och mailadress på inbetalningen - så får du våra nyhetsbrev. 
Senaste nyhetsbrevet hittar du här

Föreningen Tuki Nepal