Tuki Nepal – hjälp till självhjälp

Med små medel är det faktiskt möjligt att förändra tillvaron för fattiga människor i utvecklingsländer. Tuki Nepal Society är en svensk förening som under 10 års tid arbetat med att förändra tillvaron för människorna i den lilla byn Jyamrung och dess omgivning.

earthb2

Återuppbyggnad efter jordbävningen

Efter jordbävningen i Nepal satsar Tuki på att bygga vi skolor, hus och småföretag. Vi jobbar nu med återuppbyggnad i flera olika byar.
Läs mer >>

Bygg ett hus, bygg ett liv

Tuki stödjer fattiga familjer i Maji Gaun att bygga upp sin by. Det finns 88 hus i byn. De första är klara, vi behöver din hjälp att bygga fler. 
Läs mer och stöd arbetet >>

 

Tuki Nepal har beviljats 90 konto:

 

Nytt bankgiro: 900-5042
90 konto

 

Utbildning är grunden för utveckling

Tuki Nepal har som målsättning att alla barn ska gå i skolan upp till klass 9. Vi har 250 fadderbarn i 19 olika skolor i området. Du kan bli fadder!
>> Läs mer

 

Sjuk- och hälsovård ger ett säkrare liv

Tuki Nepal driver sedan 2011 en sjukstuga i byn Jyamrung. Denna servar cirka 5000 personer. Du kan bli fadder för sjukstugan.
>> Läs mer

 

 

Elektricitet skapar välstånd

Idag har samtliga Jyamrung 140 hus två lampor och ett vägguttag att ladda mobilen i.

Två bybor har fått arbete som reparatörer och står för underhåll av elnätet.
>> Läs mer

Tuki Nepal har flera projekt du kan stödja:

Bygg ett hus i Maji Gaun    valfritt belopp (ett hus kostar 40 000 kr)    
Fadder för skolbarn            100:-/ månad eller 1200:-/ år                      
Fadder för sjukstugan        100:-/ månad eller 1200:-/ år                      
Indhus barnhem                 valfritt belopp                                               
Flickors utbildning               valfritt belopp                                               
Medlemskap                        200:-/ person eller 300:-/ familj                  

Bg: 900-5042

Glöm inte att skriva ditt namn och mailadress på inbetalningen - så får du våra nyhetsbrev. 
Senaste nyhetsbrevet hittar du här

Föreningen Tuki Nepal