Sponsra skolbarn och sjukstuga

Som enskild person eller familj kan du bli sponsor för våra skolbarn eller för sjukstugan i byn Jyamrung.

Som företag eller organisation kan du bli sponsor för sjukstugan eller bidra till något av våra projekt med en engångssumma.

Sätt in din fadderavgift på bankgiro 900-5042 och skriv på inbetalningen vad den avser och vem den kommer ifrån.

Bli sponsor för skolbarn

fadderbarn

125:- i månaden eller 1 500:- om året kostar det att bli fadder för våra skolbarn.

Du får inget enskilt fadderbarn – Tuki Nepal sponsrar skolorna som i sin tur ser till att de barn som behöver hjälp med avgifterna får det. I våra fadderskolor är alla barn fattiga, men några har det förstås sämre ställt än andra. Därför bidrar fadderavgifterna också till att betala lön för extra lärare, stödundervisning och visst skolmaterial.

Bli sponsor för sjukstuga och sjukfondbaby

125:- i månaden eller 1 500:- kronor om året kostar det att vara sjukstugefadder.

För dessa pengar bidrar du till såväl driften av sjukstugan (löner till de anställda samt medicininköp) samt till vår sjukfond som används till att hjälpa bybor som behöver mer avancerad behandling hos läkare i grannstaden eller Kathmandu. Du bidrar även till att den nyöppande ambulansservicen från grannbyn till distriktshuvudstaden kan hålla igång.

Bidrag till projekt högre utbildning för flickor samt alla övriga bidrag sätts in på BG: 900-5042

Du kan också bli medlem i Tuki Nepal. Medlemsavgiften är 210:- om året (310:- för familj) och sätts in på samma bankgiro: 900-5042. Medlemsavgifterna används till vår lilla, men ändå befintliga administration (porto, webbsida, nyhetsbrev, banköverföringsavgifter samt möten.

Glöm inte att skriva till vad inbetalningen är avsedd och vem den kommer ifrån. Får du inte plats med mailadress eller postadress så skicka oss ett mail till info@tukinepal.org som komplement till inbetalningen.

Som fadder, sponsor och medlem får du Tuki Nepals nyhetsbrev 5 – 6 gånger per år och inbjuds till våra möten – såväl styrelsemöten, årsmöte som öppna möten. men det förutsätter att du lämnar din mail och postadress. Vi behöver även postadressen då vi skickar ut ett Nyhetsbrevet strax före jul med post. Övriga nyhetsbrev skickar vi helst med mail till de som har en mailadress. Det sparar våra administrativa kostnader.

Läs mer om hur Tuki Nepal hanterar bidrag och redovisning under fliken Om Tuki

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss