Nyhetsbrev

Tuki Nepal återkopplar till alla sina faddrar och sponsorer genom vårt Nyhetsbrev som skickas ut för att kunna stödja vårt arbete 5 – 6 gånger per år.

I Nyhetsbreven kan man läsa hur vårt projekt fortskrider och utvecklas. Vi vill få de som besöker Nepal och vår fadderby Jyamrung att skriva och berätta om sina upplevelser och vi visar bilder på människor som bor och fungerar i byn och på hur deras liv ser ut.

Tuki Nepal har vid flera tillfällen hjälpt svenska ungdomar att få en volontärplats i Nepal och då har vi bett dessa att skriva om sina erfarenheter i våra nyhetsbrev.

 

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss