Nyhetsbrev

Tuki Nepal återkopplar till alla sina faddrar och sponsorer genom vårt Nyhetsbrev som skickas ut till att som stödjer vårt arbete 5 – 6 gånger per år.

I Nyhetsbreven kan man läsa hur våra projekt fortskrider och utvecklas. Vi försöker få de som besöker Nepal och vår fadderby Jyamrung att skriva och berätta om sina upplevelser och vi visar bilder på de människor som bor och verkar i byn och på hur deras liv ser ut.

Tuki Nepal har vid flera tillfällen hjälpt svenska ungdomar att få en volontärplats i Nepal och då har vi bett dessa skriva om sina erfarenheter i våra nyhetsbrev.

 

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss