Tuki Nepal arbetar för en långsiktig och hållbar utveckling i Nepal

Vi stödjer utvecklingen av småskaliga organisationer, företag och projekt inom områdena hållbar utveckling och fair trade i Nepal. Verksamheten ska bidra till att ge utbildning och arbete till utsatta grupper som t ex fattiga, lågkastiga eller kvinnor. De flesta av föreningens insatser har gjorts i byn Jyamrung och området däromkring, men även andra hållbara projekt stöttas på olika sätt.

Grunden för Tuki Nepals engagemang finns i de direkta och många gånger personliga kontakterna med nepaleser och nepalesiska NGO:s (None Governmental Organiza-
tions).

Projekten följs upp på ett konkret och aktivt sätt, bl a genom årliga besök från Tuki Sweden. I ett land som Nepal måste man alltid vara uppmärksam på korruption och arbeta på ett sätt som inte uppmuntrar till detta.

Entreprenörskapet i Nepal är omfattande och många projekt och företag arbetar med socialt ansvarstagande och fairtrade.

I högerkanten kan du klicka dig fram till några av de projekt Tuki Nepal har drivit eller fortfarande driver.

Vi vill gärna ha fler samarbetspartners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss:

info@tukinepal.org