Högre utbildning för flickor

Akademisk utbildning är dyrt i Nepal – mycket dyrt! För de allra flesta unga människor är det helt otänkbart att kunna skaffa sig en utbildning på universitetet. Det är inte bara skolavgifter, skoluniform och skolmaterial som ska betalas. Något studielånsystem för att finansiera en utbildning existerar inte och lån i Nepal innebär en minst 25% ränta. Är man dessutom född med kvinnligt kön är chansen till utbildning ännu mindre. Om en familj har möjlighet att låta ett av sina barn få studera vidare, blir det oftast en pojke som får chansen. Flickor ska ju ändå bara giftas bort och sköta familj och barn!

Högre utbildning för flickor.

angles_gilrs2Sedan 2009 driver Tuki Nepal ett projekt för högre utbildning för flickor från landsbygden. Hittills har vi finansierat utbildning för 35 flickor. De har studerat på gymnasienivå och universitetsnivå. Tex har de blivit sjuksköterska, tandhygienist, lärare och ekonom.

Flickorna måste uppfylla vissa kriterier:

  • de måste ha avlutat klass 10
  • de måste vara tillräckligt begåvade och motiverade för högre utbildning
  • de måste ha sin familjs stöd
  • deras familjer kan omöjligt bekosta en högre utbildning för dem.

 

Flickorna har valts ut med hjälp av rekommendationer från lärarna i deras respektive skolor. srijanaTanken med projektet är att ha några flickor i utbildning åt gången och hela tiden följa upp dem och se hur det går. Efter avslutad utbildning och när de fått ett arbete, ska delar av pengarna betalas tillbaks för att säkra att fler flickor ska få utbildning i framtiden. Och ett sätt att se till att flickorna tar ansvar för sin utbildning.

Efter jordbävningen

Stödet till flickornas utbildning har inte att påverkats av jordbävningen. Hösten 2021 hoppas vi kunna finansiera 4 flickor gymnasieutbildning (Plus 2).

Vill du stödja projekt Högre Utbildning för flickor i Nepal så är det Bg 900-5042 eller Swish 123 900 5042 du ska sätta in pengar på.

Högre utbildning för flickor

Bg: 5747-4447

Kontakta oss