El i Jyamrung

Våren 2011 fick alla hushåll i Jyamrung el till sina hus. Det innebar konkret att varje hus fick två lampor och ett vägguttag för t ex mobilladdare. Att ha ljus innebär en stor förändring för byborna. Barnen kan läsa sina läxor i ordentligt ljus och man kan via mobiltelefon hålla kontakt med familjemedlemmar som arbetar utomlands eller i Kathmandu.

el

Svenskt företag bygger välfärd i Nepal

Det svenska företaget Holtab i Tingsryd tog intitiativet till elprojektet i byn Jyamrung i Nepal år 2008 och har finansierat det. Företaget skickar årligen personal för att vidareutbilda och kontrollera att elkraften fungerar som den ska.

ledning

 

 

 

 

 

 

Se filmen om när elen kom till Jyamrung:

>> Visa filmen

Efter jordbävningen

Byn Jyamrung totalförstördes i princip av jordbävningen 25 april 2015. Den enda byggnad som stod kvar orörd var Vattenkraftverket! Ett par elstolpar ramlade i ett jordskred men redan efter en vecka fungerade elen igen. Idag (augusti 2015) har man dragit in el i flera temporära bostäder (plåtskjul) men så snart uppbyggnaden av permanenta bostäder startar kommer de att elektrifieras igen.

Kontakta oss