Micro Hydro Power

Efter många långa projektmöten och pilotstudier på platsen startades den andra etappen mot elektrifieringen av Jyamrung hösten 2009.

stolpe

Projekteringen av ett Microvattenkraftverk med tillhörande elnät påbörjades. Många frågor löstes på vägen och 5 projektdeltagare har besökt byn under de två år projektet pågått.

På grund av ojämn vattentillförsel be- gränsades kapaciteten till 3 kW, men genom att Lundaföretaget Tellusecure sponsrade med senaste modellens LED-lampor räcker det till 2 lampor (med lyskraft motsvarande 60W) och ett vägguttag för mobilladdare till byns hushåll.

kraftverksinvigning

Den 3:e mars 2011 invigdes byns eget vattenkraftverk.

Vattenkraftverket innebär elektrifiering av hela byn Jyamrung vilket innefattar ca 110 hus, skola och sjukstuga. Nätet är konstruerat för att i framtiden enkelt kunna kopplas till det nationella nätet. Holtab är huvudfinansiär och anläggningen ägs och sköts av Tukee Nepal Samaj, den nepalesiska NGO som representerar byborna.

3 bybor har utbildats för att kunna driva och underhålla an- läggningen och två av dem arbetar halvtid som operatörer i vattenkraftverket. Projektet har alltså inneburit att två nya arbetstillfällen har skapats i byn (vid sidan av de statliga lärarna och sjukstugans personal).

Avgiften byborna betalar (något lägre än den minsta avgift man betalar för två belysningspunkter i det nationella nätet) läggs i en fond som ska få anläggningen att bli självförsörjande.

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss