Solen ger el i Sharkigaun

Projektet startade med att vi beslöt att elektrifiera den mest otillgäng- liga och fattigaste delen av byn, dvs Sharkigoun som ligger högst upp på sluttningen med solceller och ett elnät mellan de 7 gårdarna. Byborna och Tukee Nepal Samaj föreslog upplägget då detta är den mest eftersatta delen av Jyam- rung.

Anläggningen drivs av en solpanel på ett av husen samt en batterienhet.

Byn består av 7 gårdar inom en radie av ca 100 meter och målet blev att bygga ett lokalt elnät på 230 V som i framtiden kan an- slutas till ett större/nationellt elnät.

Holtabs Peter Ackebjer och Gordon Gunnarsson inspekterar systemet i slutet av november 2009.

Holtabs Peter Ackebjer och Gordon Gunnarsson inspekterar systemet i slutet av november 2009.

Den 10 november 2009 invigdes solcellsanläggningen som ger daliterna belysning och eluttag för mobilladdare! Systemet ger 4 timmars el/dag med två 5W lågenergi- lampor per hushåll (motsvarande 60 W lampor).

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss