Underhåll sköts på plats

De två operatörer som utbildats att sköta och underhålla vatten- kraftverket och elnätet kommer att minst en gång om året få besök av representanter från Holtab och även medlemmar i Tuki Nepal Society, Sweden.

Detta är viktigt, dels som en kontroll av anläggningens kondition och dels för att vidareutbilda dem i säkerhet och ellära. Tuki Nepal har också som policy att regelbundet besöka projekten för att se att allt går rätt till och att pengarna utnyttjas så som det är planerat.

Två av de tre opertörer som utbildats för att sköta anläggningen på plats.

Två av de tre opertörer som utbildats för att sköta anläggningen på plats.

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss