Vision och mål

Mål och vision för projektet El i Jyamrung

Projektet startade i juni 2009 med att ordförande i Tuki Nepal besökte Tingsrydsföretaget Holtab och visade bilder från Nepal och Jyamrung samt berättade om behovet av elektrifiering. Därefter bildades en Projektgrupp på 8 personer från företaget som tillsammans med Tukis ordförande fastställde målbilden för projektet:

  • Målet är att elektrifiera byn Jyamrung i Nepal uner 2010 genom lokal vatten- och solkraft. Systemet ska vara hållbart, utvecklingsbart och ge miljövänlig el till hushåll och företag.
  • Nätet byggs så att det i framtiden enkelt kan kopplas in och vara en tillgång i det nationella nätet.
  • Projektet ska även ge kunskaper och möjligheter att lokalt driva och underhålla systemet.
  • Elektrifieringen kräver egen insats från byborna i form av arbete och förbrukningsavgift och fokuserar på 1 – 2 lampor per hushåll.
  • Systemet syftar till att ge belysning i hemmen och el till lokala småföretag.
  • Holtab och Tuki Nepal leder projektet och arbetet sker i nära samarbete med byborna och Tukee Nepal Samaj på plats.

familj

1 – 2 lampor i varje hus ger barnen bra läxläsningsljus

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss