Indhus barnhem i Kathmandu

Indhus barnhem är ett litet familjehem och ligger i utkanten av Kathmandu. Barnhemmet startade för 11 år sedan av en nepalesisk ideell organisation (NGO).

Fru Indhu Didi var inte medlem i organisationen, hon blev anställd som hushållerska. Barnen var bebisar eller i krypåldern. Man hyrde första våningen i ett hus av en släkting till henne.

indhus_stor

Så en dag för 9 år sedan försvann de övriga sex personerna i organisa-
tionen! Indhu blev ensam och fortsatte med stöd av sin man att ta hand om de 10 barnen. Hon kan inte läsa eller skriva och visste inte hur man sköter en organisation, men utsåg sig trots allt till ordförande och drev verksamheten vidare.

”Jag kunde väl inte skicka ut dem på gatan? Det kan väl ingen människa göra?”, förklarar hon sin insats.

Indhu Didi är nu 62 år (tror hon). Hennes man är död sedan två år. Eftersom hon inte haft någon stadig finansiär har det varit ett hårt arbete att hålla verksamheten igång, men hon har lyckats hålla det flytande med hjälp av grannar och personliga vänner. indhuSkolan har t ex endast begärt halv skolavgift för barnen. De senaste tre åren har nepalesiska privatpersoner och det svenska företaget Janssen Cilag hjälpt henne att hålla verksamheten igång. Och från 2014 också Tuki Nepal Sweden.

Barnen är idag sju stycken i åldrarna 8 till 13 år. Indhu kommer inte att ta emot några nya barn och barnhemmet kommer då att upphöra om sju år när de sista barnen går ut gymnasiet (motsvarande).dator_stor

Tuki Nepals kontaktperson i Kathmandu, Bina Shrestha, kommer att i fortsättningen hjälpa Indhu med ekonomin och dessutom för Tukis räkning kontrollera att pengarna hamnar där de ska. Barnhemmet ligger efter med både hyra (nio år) och skolavgifter.

Under 2015 kommer driften av Indhus Barnhem att kosta ca 7 000 kr/månad, vilket inkluderar allt från skolavgifter, mat, medicin och hyra för sju barn (plus en liten lön till Indhu).

Efter jordbävningen

Vid jordbävningen iden 25 april 2015 fick huset där barnhemmet låg så stora skador att det måste rivas!

Indhus Barnhem har nu flyttat in i en större lägenhet där alla får bra plats. Lägenheten som är nyrenoverad ligger i samma område som det gamla huset – men är större och bekvämare. Dock finns ingen trädgård till lägenheten som ligger på markplan.

Du som vill bidra till Indhus Barnhem kan helt enkelt sätta in ett belopp på:
Tukis Bankgiro 900-5042. Skriv Indhus Barnhem på inbetalningen.

Alla bidrag – stora som små – är lika välkomna.

For sponsoring Indhu’s orphanage from abroad Sweden:
IBAN: SE39 8000 0816 9597 3906 0870
BIC: SWEDESS
Name of account: Föreningen Tuki Nepal

 

Hjälp till Indhus barnhem

Bg: 900-5042

Skriv Indhus barnhem på inbetalningen