Toaletter till alla

Miljöriktiga toaletter till hela området!

År 2007 byggdes de första 8 toaletterna i Jyamrung. De byggdes högst upp i byn hos de fattiga daliterna och de var miljöriktiga, d v s de släpper inte ut några farligheter i grundvattnet eller vattendragen runt byn.

Tuki Nepal sponsrade bygget av dessa första 8 toaletter som snabbt blev fler. Det visade sig att de bybor som hade lite pengar började bygga toaletter vid sina hus och gårdar efter samma koncept. Hade de fattiga daliterna i Sharkigaun fina toaletter så skulle minsann de som faktiskt hade det lite bättre ställt också pengar började bygga toaletter vid sina hus och gårdar efter samma koncept. 

toa2Efter några år hade alla som kunde byggt sina egna toaletter och två tredjedelar av byns hus hade nu tillgång
till bra toaletter.

Då gjorde Tukee Nepal Samaj och Tuki Nepal Sweden gemensam sak i att samla in och finansiera bygget av toaletter till resterande hus i själva byn Jyamrung 4 (den by vi brukar kalla vår fadderby). Arbetet blev klart under 2014 – alla hus hade sin egen toalett. Och Tuki Nepal avslutade toalettprojektet.

Men sjukstugepersonalen upptäckte snart att tyfoidfeber och andra vattenburna maginfektioner minskat drastiskt i byn medan smittan i de omkringliggande byarna var ungefär konstant. Miljöriktiga toaletter innebär förstås att smittspridning minskar och hälsan förbättras!

toa1Under slutet av 2014 uppmärksammades toalettprojektet av distriktsregeringen i Dhading distriktet där Jyamrung ligger.

Efter samtal med Tukee Nepal Samaj beslöt man att se till att hela Jyamrung, dvs alla 9 byarna som ryms inom denna skulle ha miljöriktiga toaletter. Distriktregeringen skulle lägga till lika mycket pengar som Tukee Nepal Samaj lyckas få fram och byborna skulle själva bekosta en del av toaletterna samt bygga dem själva.

skoltoaI vår överenskommelse ingår också att alla skoltoaletter inom området också förstås ska vara av den miljöriktiga sorten och att de redan befintliga ska fixas till och städas regelbundet.

Dessutom ska alla skolor få en utbildning i toaletthygien och skolornas “vaktmästare” ska utbildas i hur man städar toaletter och att dessa ska städas ordentligt varje dag.

Sammanlagt kommer toalettprojektet att beröra 9 byar och runt 10 000 personer! 

 

Efter jordbävningen

toa3

Toaletterna klarade sig ganska bra vid jordbävningen.

Visserligen ser de flesta toaletthus ut så här:

Men det är mest husen ovan jord som rasat. Tanken under jord samt rör har klarat sig bättre. 

Tuki Nepal kommer att hjälpa till att laga det som gått sönder och verka för att projektet tillsammans med distriktsregeringen fullföljs – även om det inte kommer att ske under 2015.

Vill du vara med om att slutföra det projekt som Tuki Nepal ser som sitt mest framgångsrika under de 10 år som föreningen funnits. 

Bidrag till Toalettprojektet kan sättas in på Tuki Nepals BG 5698-1673. Glöm inte att skriva en mailadress så att du kan få våra nyhetsbrev!

Stöd toalettprojektet

Sätt in ditt toalettbidrag på Bg 900-5042 eller swisha på 123 900 5042