Hälsoläget i Nepal är riktigt dåligt

Hälsoläget i Nepal är inte bra. Det är ett fattigt land utan något sjukförsäkrings- system.

Majoriteten av invånarna bor på landsbygden i små fuktiga lerhus utan skorsten. Lungsjukdomar, maskinfektioner och parasiter är mycket vanligt. För att få vård på sjukhus måste du först betala. Endast 50% av befolkningen har tillgång till rent vatten och många barn dör innan 5 års ålder.

Hälsoläget i Nepal

  • 51 % av alla barn är undernärda (främst pga av dåligt vatten och ensidig kost)
  • 6 % av alla barn dör före 5 års ålder
  • av 1000 födda barn dör 33 inom 28 dagar
  • 3 av 1 000 mödrar dör under förlossning
  • 80 % av alla födslar sker i hemmet utan utbildad barnmorska
  • Endast 50 % av befolkningen (30 miljoner invånare) har tillgång till rent dricksvatten
  • Maskinfektioner, stelkramp och parasiter är mycket vanliga
  • Sår och andra skador får ofta självläka utan någon behandling
  • Det finns bra sjukvård, men den är mycket dyr och koncentrerad i ett par stora städer

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss