Tuki Health Trekk & Camp

Tuki Nepal genomförde under 2013 – 2014 två Healthcamps i Jyamrung och dess omgivning. Två team med svensk volontär sjukvårdspersonal var i Nepal. Under den första campen i oktober 2013 gjordes en vandring i byarna runt Jyamrung där en öppen vårdcentral genomfördes en dag i varje by.

Två läkare, en sjuksköterska, en barnmorska och en sjukgymnast från Sverige deltog tillsammans med en nepalesisk sjuksköterska i dessa tillfälliga Vårdcentralen ute i byar där invånarna aldrig träffat en läkare. Målsättningen med denna camp var att undersöka hälsoläget i området för att veta hur vi ska stötta, utbilda och coacha sjukstugans personal i framtiden.

team_webb

Två nepalesiska tandläkare deltog i Jyamrung och undersökte och behandlade ett 50-tal patienter under två dagar.

tandborstning2_webb

 

 

 

 

 

 

 

 

>>Läs rapporten från Healthcamp 1

>>Läs rapporten från Dental Healthcamp 1.

väntrum2_webb

Den andra Healthcampen genomfördes i mars 2014 och målsättningen med denna var att börja bygga upp en hälsoundersökning av barnen i Jyamrung. Tre läkare (2 svenska och en nepalesisk) och 2 sjuksköterskor undersökte barnen som går i skolan i Jyamrung – från årskurs F – 8. Syn, hörsel, vikt, vaccinationer samt en allmän undersökning gjordes. Alla barn undersöktes också av två nepalesiska tandläkare som drog ut de tänder som behövdes dras ut och gav alla barn tandborstar och visade hur man borstar tänderna. Dessutom avmaskades samtliga barn och undervisning i näringslära och hygien genomfördes. Målsättningen med denna camp var att påbörja arbetet med en ”BVC” i byn tillsammans med personalen från sjukstugan som i framtiden ska ansvara för att tre klasser årligen undersöks och att uppföljningar görs.

>>Läs rapporten från Healthcamp 2

läkarundersökning_webb

Som en fortsättning på Projekt Healthcamp kommer Tuki Nepal att i framtiden satsa på att skicka svenska volontärer med sjukvårdsutbildning till sjukstugan i Jyamrung för att utbilda och coacha personalen och utveckla arbetet vid sjukstugan.

Är du intresserad? Hör av dig till info@tukinepal.org så ringer vi upp dig.

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss