Uppfoljning av sjukstugan

Så här följer vi upp sjukstugan

En sjukstuga med utbildad personal kommer att innebära stor förändring för de människor som bor i området. Tuki Nepal kommer naturligtvis att följa upp sjukstugan och dess påverkan på befolkningens hälsotillstånd.

Förutom de bilder och rapporter vi får från vår systerorganisation Tukee Nepal Samaj kommer Tuki Nepal att göra en systematisk uppföljning av sjukstugan

En obehandlad tumme kan bli ett men för livet. Den här mannen har ont och svårt att använda sin tumme efter en skada tre månader tidigare. Sjukstugan kommer att kunna förhindra den har typen av problem.

Tre gånger om året kommer vår nepalesiska projektledare Sunita Rana, som också är utbildad sjuksköterska att göra ett besök vid sjukstugan och kolla upp verksamheten efter en mall hon fått av Tuki Nepal. Sunita har ingen anknytning till byn och känner alltså inte byborna mer än den lilla kontakt hon fick då hon genom intervjuer förberedde uppstarten av sjukstugan.

Sunita kommer att skriva ihop en enkel rapport till Tuki Nepal genom vilken vi kan följa verksamheten.

Dessutom kommer vi som vanligt att följa upp sjukstugeprojektet genom att själva besöka sjukstugan vid våra fadderresor som görs minst en gång per år.

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss