Fokus på kvinnor och barn

Sjukstugan i Jyamrung har som målsättning att i första steget serva byarna Jyamrung, Simle och Bharmale. det innebär ungefär 3000 personer.

I ett andra steg beräknas ytterligare ett par byar kunna inlemmas i upptagningsområdet för att i ett tredje steg – fullt utbyggd kunna serva runt 10 000 invånare vid floden Netrawatis dalgång.

Sjukstugans fokus ligger på sjuk- och hälsovård för kvinnor och barn. Det innebär naturligtvis inte att män kommer att nekas vård – men byarna bebos främst av kvinnor och barn då många av traktens män bor i Kathmandu eller utomlands, där de arbetar som gästarbetare och skickar hem pengar till familjen.

Den service Jyamrung Health Center kan ge är av enklare slag. Förebyggande hälsovård kommer att bli en viktig inriktning och i detta inryms förebyggande mödravård, förlossning, eftervård, vaccinationer men också utbildning i hygien, näringslära och familjeplanering. Även mödravårdskurser planeras. Utbildade personer har högt anseende i Nepal och personalen på sjukstugan som är sjuksköterska, health-asssitant och barnmorska bör få en god påverkanskraft. I nuläget vänder sig många lokalbor vid krämpor till traktens trollkarl, jhankri, eller kloka gumma.

Dessutom kommer sjukstugan förstås att ge akut sjukvård gällande enklare infektioner, skador, vaccinering vid misstänkt rabies etcetera. Men också, vid behov, remittering till läkare och sjukhus i distriktshuvudstaden Dhading Besi eller Kathmandu.

Även enkla skador kan innebära livsfara om de inte behandlas. Attt hugga sig med en yxa i foten utan att rengöra såret kan leda till omfattande infektion.

Även enkla skador kan innebära livsfara om de inte behandlas. Attt hugga sig med en yxa i foten utan att rengöra såret kan leda till omfattande infektion.

En sjukstuga med utbildad personal kommer att innebära stor förändring för de människor som bor i området. Tuki Nepal kommer naturligtvis att följa upp sjukstugan och dess påverkan på befolkningens hälsotillstånd.

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss