Skolbiblioteket förstört i jordbävningen!

Tuki Nepal har finansierat ett litet skolbibliotek i Jyamrung. Biblioteket har använts flitigt av eleverna under skoltid och fungerat som samlingslokal för byborna utanför skoltid. 

Tyvärr förstördes biblioteksbyggnaden under jordbävningen. Tre väggar står kvar och alla böcker och annat material inuti har räddats. Men byggnaden är så skadad att den måste rivas. 

Tuki Nepal planerar att i samband med återuppbyggnaden av skolan se till att ett bibliotek får plats.