300 barn i skolan

Nu går alla barn i Jyamrung i skolan

För 15 år fick sedan barnen i Jyamrung gå klasserna 1 – 5 i en liten mörk och trång byggnad med jordgolv och en liten fönsterglugg i varje klass. Idag är skolan utbyggd till och med klass 8 och skolbyggnaderna är stora, ljusa och funktionella. Och alla barn i byn går i skolan! Många familjer hade inte råd att låta sina barn gå i skolan. Ofta fick då de äldsta pojkarna möjlighet till utbildning medan småsysko och framför allt flickorna fick stanna hemma och hjälpa till i jordbruket.

 

anita

Det är gratis att gå i skolan i Nepal – nästan i alla fall. Föräldrarna måste själva betala de obligatoriska skoluniformerna, böcker, pennor och annat material samt examinationsavgifter. För många av Jyamrungs fattiga familjer är denna kostnad för stor och därför fick barnen stanna hemma. 125 kronor i månaden räcker för att betala ett barns skolgång.

nya_skolan

Den gamla skolbyggnaden ersattes först med en större, ljusare och mer funktionell byggnad som finansierades av svenska Tuki Nepal. Det var Jyamrungs första svenska fadderskola, Bergundaskolan F-6 i Växjö som la grundplåten till byggd med hjälp av en skolbasar och därefter samlades resten av pengarna snabbt. Från beslut till invigning tog det 5 månader och den nya skolbyggnaden målades vit.

studenter

Distriktsregeringen har byggt ytterligare två byggnader för att möta det nationella beslutet att alla barn ska kunna gå 8 år i skolan. 2011 är första året med en fullt utbyggd skola.

Att vara skolfadder innebär att man betalar 125:- per månad (eller 1 500:-/ år) för att ett barn ska få gå i skolan. Dessa 125 kronor täcker de obligatoriska kostnaderna samt räcker också till en extra lärarlön.

uteklassrum

Som fadder har man inget “eget” fadderbarn – Tuki Nepal sponsrar skolan kollektivt då de allra flesta barnen kommer från fattiga familjer. Byns valda skolkommitté vet vilka barn som behöver sponsras och alla familjer vet att deras barn kan gå i skolan trots att de ekonomiska resurserna saknas i familjen.

 

Efter jordbävningen

Hela skolan i Jyamrung förstördes vid jordbävningen 2015. Tuki Nepal samlade in pengar för att bygga en ny jordbävningsresistent skola av earthbricks. Den nya skolan i Jyamrung invigdes 2018.

 

Bli fadder för ett skolbarn!

Det kostar 100:- i månaden!

Kontakta oss