300 barn i skolan

Nu går alla barn i Jyamrung i skolan

För 10 år sedan fick barnen i Jyamrung gå klasserna 1 – 5 i en liten mörk och trång byggnad med jordgolv och en liten fönsterglugg i varje klassrum. Idag är skolan utbyggd till och med klass 8 och skolbyggnaderna är stora, ljusa och funktionella. Och alla barn i byn går i skolan! Många familjer hade inte råd att låta sina barn gå i skolan. Ofta fick då de äldsta pojkarna möjlighet till utbildning medan småsyskon och framför allt flickorna fick stanna hemma och hjälpa till i jordbruket.

 

anita

Det är gratis att gå i skolan i Nepal – nästan i alla fall. Föräldrarna måste själva betala de obligatoriska skoluniformerna, böcker, pennor och annat material samt examinationsavgifter. För många av Jyamrungs fattiga familjer är denna kostnad för stor och därför fick barnen stanna hemma. 100 kronor i månaden räcker för att betala ett barns skolgång.

nya_skolan

Den gamla skolbyggnaden ersattes först med en större, ljusare och mer funktionell byggnad som finansierades av svenska Tuki Nepal. Det var Jyamrings första svenska fadderskola, Bergundaskolan F-6 i Växjö som la grundplåten till bygget med hjälp av en skolbasar och därefter samlades resten av pengarna in snabbt. Från beslut till invigning tog det 5 månader och den nya skolbyggnaden målades vit.

students

Distriktsregeringen har byggt ytterligare två byggnader för att möta det nationella beslutet att alla barn ska kunna gå 8 år i skolan. 2011 är första året med en fullt utbyggd skola.

Att vara skolfadder innebär att man betalar 100:- per månad (eller 1 200:-/ år) för att ett barn ska få gå i skolan. Dessa 100 kronor täcker de obligatoriska kostnaderna samt räcker också till en extra lärarlön.

uteklassrum

Som fadder har man inget “eget” fadderbarn – Tuki Nepal sponsrar skolan kollektivt då de allra flesta barnen kommer från fattiga familjer. Byns valda skolkommitté vet vilka barn som behöver sponsras och alla familjer vet att deras barn kan gå i skolan trots att de ekonomiska resurserna saknas i familjen.

 

Efter jordbävningen

Skolan i Jyamrung totalförstördes vid jordbävningen i april i 2015. Det som återstår av skolan kommer att rivas helt för att ge plats åt en ny – och säker – skola. Arbetet pågår för fullt (september 2015) med att bygga upp skolan jordbävningssäkert – se Projekt Build Up Nepal.

temp_skolaUnder byggtiden hålls undervisningen i en temporär skola av plåt och utomhus.

Ditt bidrag som Skolfadder eller Jordbävningsfadder är lika viktigt som tidigare!

Bli fadder för ett skolbarn!

Det kostar 100:- i månaden!

Kontakta oss