Uppföljning sker varje år

Tuki Nepal följer upp alla fadderbarn varje år. Vid slutet av skolåret får vi en lista på alla barn som vi sponsrar och hur de har klarat sig i skolan.

De barn som inte klarat sina examinationsprov får stödundervisning för att sedan få ytterligare chans att klara proven.

Disciplinen i Nepals skolor är stor och ingen elev sätter sig upp mot en lärare. I de flesta skolor får man inte så många chanser. Missar man sina examensprov kan man få gå om – men barn till fattiga föräldrar får sällan denna chans då de behövs hemma.

Tuki Nepal har tillsammans med skolorna i Jyamrung, Simle och Bharmale infört stödundervisning för de barn som inte klarar sina examinationer. Ofta beror detta på dåligt stöd hemifrån och att man då fått prioritera bort sina läxor för att utföra arbete hemma. Men med stödundervisning och diskussion med elevernas föräldrar har nästan samtliga barn klarat sina prov och fått gå vidare.

Uppföljning på plats

Vid Tuki Nepals besök i våra fadderskolor får vi uppleva sång, musik och dans.

Vid Tuki Nepals besök i våra fadderskolor får vi uppleva sång, musik och dans.

Varje år åker någon eller några av Tuki Nepals faddrar/ sponsorer till Nepal för att på plats kolla upp att våra pengar hamnar där de ska. Vid dessa resor besöker vi våra fadderskolor och får träffa våra fadderbarn och prata med dem.

Alla Tuki Nepals faddrar/ sponsorer kan följa med på någon av våra resor för att med egna ögon konstatera att skänkta pengar hamnar där de ska. Alla deltagare reser på egen bekostnad.

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss