Barn i 19 olika skolor sponsras av Tuki

Tuki Nepal sponsrar barn i 19 olika skolor i området kring fadderbyn Jyamrung.

I byn Jyamrung sponsras ett 30-tal barn helt och resten av barnen sponsras med skriv- böcker och pennor. Dessutom står Tuki Nepal för en lärarlön samt vad det kostar att bedriva stödundervisning för de barn som inte klarar sina examinationer. I de övriga skolorna har vi endast fadderbarn.

Skolan i Sankosh ligger uppe på en höjd på andra sidan berget som är över 2000 meter högt.

Jyamrungs skola har byggt ut i omgångar sedan Tuki Nepal sponsrade den första stora byggnaden år 2007. Distriksregeringen har sedan byggt vidare, dels som en del av överenskommelsen med vår systerförening Tukee Nepals Samaj, om att bidra med lika mycket och dels genom ett regeringsbeslut om att införa 8 års obligatorisk skolgång i Nepal. De skolor Tuki Nepal sponsrat är vitmålade medan distriktsregeringen valt att måla de skolor de bekostat ljusgröna.

simle

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan i Simle där byborna själva byggt delar av skolan tillsammans med sina barn. Tuki Nepal har hjälpt till med finansieringen.

Grannskolan kan ligga en dagsmarsch bort

Skolorna i Bharmale, Simle, Khahare och Jyamrung Durbar ligger i grannbyarna och dessutom sponsrar vi enstaka barn i ytterligare flera byar. 

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss