Bygger skola, sjukhus och småföretag i Jyamrung

Återuppbyggnad med Earth Bricks i Jyamrung

Byn Jyamrung blev nästan helt förstörd vid jordbävningen i april 2015. De flesta husen har rasat och både skola och sjukstuga i ward nr 4 har kollapsat. Tuki Nepal kommer att bygga upp såväl skola som sjukstuga samtidigt som vi utbildar byborna i hur de ska bygga upp sina hus på ett jordbävningssäkert sätt.

Earth bricks produktion

Vi har startat upp en produktion av Earth bricks i Jyamrung och man producerar nu sitt eget byggmaterial. Detta innebär också att flera jobb skapats i byn. När skola och sjukstuga är färdigbyggda planerar vi att överlämna Earth brick-maskinen till en lokal entreprenör som kan fortsätta producera Earth bricks och återuppbygga de förstörda husen i byn.

Bygger sjukstuga och skola

Vårt första projekt i Jyamrung är att bygga upp den förstörda sjukstugan och därefter skolan i byn. Båda byggnaderna kommer att byggas med Earth bricks och kommer att fungera som modellbyggnader då byborna utbildas i hur man bygger med Earth bricks.

school-after-earthquakeJyamrung skolan efter jordbävningen

jyamrung-1

Ritning på Jyamrung nya skola uppifrån
jyamrung-3aRitning på Jyamrung skolans övre byggnader
jyamrung-4

På skolgården planeras miljöer som kan användas till undervisning ute eller som platser att mötas och umgås

Sponsorer:

holtab

 

 http://www.holtab.com

 

Kamoja

 

 http://www.kamoja.se

 

Rotary U-fond

Rotary Tegnér

Lions club Tingsryd,

Nepali association of Orego

Volunteers of Tenri University

ANT-Hiroshima

Dick Stroop

Johan Markensten