Återuppbyggnad i Maji Gaun

Hjälp fattiga familjer att bygga upp sina hus!

Byn Maji Gaun är håller på att byggas upp efter jordbävningen i april 2015. De första sex husen är färdiga och inflyttade och ytterligare tio hus är under byggnad. Vi stödjer fattiga familjer med att bygga upp sina hus med Earth bricks som de själva producerar i sin by. 

Situationen i Maji Gaun efter jordbävningen var katastrofal. I stort sett alla hus var förstörda. Familjerna bodde under presenningar och plastskynken i tillfälliga skydd. Majifolket är en diskriminerad folkgrupp i Nepal och hela byn levde redan före jordbävningen i extrem fattigdom. Traditionellt har de försörjt sig på fiske men sedan en stenkross byggts i floden, har fiskarna dött ut och försörjningsmöjligheterna drastiskt försämrats. De flesta familjerna har inte tillräckligt med jord för att försörja sin familj på.

banner - cseb house newsletter

Tuki Nepal har beslutat att hjälpa denna by att återuppbygga och återhämta sig efter jordbävningen. Det första steget var att bygga sex hus av bambu för änkor med barn. Därefter har vi utbildat bybor i hur man bygger så jordbävningssäkert som möjligt och hjälpt dem att sätta upp en Earth brick-produktion i byn.

Byborna är mycket nöjda med Earth brick tekniken. De har alltid drömt om att få bo i hus av tegelsten och cement, men aldrig haft råd med det. Earth bricks gör deras dröm möjlig – de bidrar med arbete istället för pengar. Byborna i Maji Gaun vet hur man arbetar hårt – och nu bygger de sina drömhus!

Familjerna i Maji gaun bygger sina egna hus

Vår plan är att hjälpa byborna att bygga alla 88 husen i byn! De första sex husen är färdiga och nästa tio är under byggnad. Konceptet är att byborna bygger tillsammans!

Byborna utför allt arbete själva. De hämtar sand, lera och sten. De återanvänder och reparerar de gamla dörrarna, fönstren och annat material som kan återanvändas. Vårt team står för en Earth brick-maskin, utbildning och arbetsledning. Så att husen byggs på ett säkert sätt.

Tuki Nepal behöver fler sponsorer för att täcka det material som inte kan fås i byn. Folket i Maji Gaun behöver ditt stöd!
De har redan bott i tillfälliga skydd av presenningar och plåt under en monsun och en vinter. Nu har de tagit saken i egna händer och arbetar med att bygga upp sin by och sin framtid. Vi behöver pengar till cement, stål, armering, toaletter etc.

Kontakta oss för att bli en partner och hjälpa till att sponsra återuppbyggnaden i Maji Gaun!

Våra samarbetspartners

Carpe Vitam (Sweden)
AAPKI (Sweden)
Tuki Nepal Society (Sweden)
Tom Burmesiter (Sweden)
CNAB (Sweden)
Consultiva AB (Sweden)

Maji Gaun är en extremt fattig by i Bansbaari VDC, 4 km från Melamchi, Sindipalchowk.

maji7

Supkana Maji (80 år), Sherinin (60 år) och den handikappade dottern Ambika (25 år) bodde i ett tillfälligt skydd utan ens en filt att dra över sig på natten. De har inte heller någon försörjningsmöjlighet eller någon som hjälper dem. Detta är en av de familjer som redan fått ett nytt hem.

maji6

maji1 maji2 maji5

Earth bricks är ett mycket bra sätt att bygga hus på. Det är jordbävningssäkert, billigt och kan tillverkas med lokalt material i byn.