Förstärker stenbyggnader med stålvajer

Rolwaling - förstärkta stenbyggnader

Rolwaling är en mycket avlägsen dal på hög höjd i närheten av Mount Everest. Frosten kommer redan i november och temperaturen faller till -10 grader på vintern. Bra hus är nödvändiga för överlevnad här uppe. Men att frakta modernt byggnadsmaterial till dalen som ligger två dagar från närmsta väg är inte möjligt. Därför måste man bygga sina hus med den gamla metoden av natursten – men vi lär byborna hur man förstärker dessa med hjälp av galvaniserad ståltråd.

Utbildning för murare i hur man förstärker stenhus med galvaniserat stålnät

Eftersom dalen ligger så avlägset och utan väg är den gamla metoden att  bygga med natursten den enda möjliga utan mycket dyra och svåra transporter. Men sten finns det gott om. Vi har redan hållit en utbildning i hur man förstärker stenväggarna genom att omge dem med ett galvaniserat stålnät och förhindra att de rasar vid en ny jordbävning. Detta är en vanlig metod för att reparera byggnader, men kan också användas för nybygge. Vi har utbildat sju murare från dalen att bygga med denna metod och de är nu i full gång med att bygga upp husen i området.

Det här projektet finansieras av den svenske äventyraren och klättraren Fredrik Sträng.

gi wire 2