Så här kommer du i kontakt med Tuki Nepal Society, Sweden

Maila på info@tukinepal.org

eller ring Ewa Söderberg på 0708 48 69 95

Styrelsen för Tuki Nepal består av 8 personer men vi har valt att endast ha en kontaktperson utåt. Tuki Nepals styrelsemöten är öppna för alla medlemmar, faddrar och sponsorer. Nästa styrelsemöte är den 9 januari 2017 kl 18.00. Ring till Ewa om du vill vara med.