Årsmöten

 

Ordinarie årsmöte hålls varje år i mars månad. Kallelse utgår via mail och post. Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt.

Årsmöte för 2017 – söndagen den 25 mars 2018
kl 15.00 Viktoriasalen, IOGT/ NTO-huset i Växjö

 • årsmötesförhandlingar;

 • strategi för Tuki Nepals framtida arbete;

 • rapport från Nepal – färska bilder och berättelser;
  Malin Lauber och Karin Brunnström berättar om sin resa till Nepal och Tuki Nepals olika projekt;

 • fika och lotteri

Anmäl till Christina på sms 070 419 06 77 eller mail chris2011@hotmail.se senast 20 mars

Här hittar du årsmötesdokumenten:

Dagordning

Verksamhetsberättelse för 2017

Årsredovisning 2017

Verksamhetsplan

Årsmötesprotokoll 2018

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

  

Årsmöte för 2016 ägde rum 2017-03-24

 • årsmötesförhandlingar;
 • hur når vi ut till fler givare? Kort workshop för kreativa idéer och förslag;
 • rapport från Nepal – färska bilder och berättelser;
 • Mark Holland, ingejör från Nya Zeeland berättar om sina erfarenheter som volontär hos Build up Nepal.
 • fika och lotteri

Anmäl till Christina på sms 070 419 06 77 eller mail chris2011@hotmail.se senast 20 mars

Här hittar du årsmötesdokumenten:

Dagordning

Årsredovisning 2016

Verksamhetsplan

Årsmotesprotokoll_2016

Bokslut och budget kommer att finnas i tryckt form på mötet – men om någon vill kika på dessa dokument före mötet så maila till info@tukinepal.org och fråga efter dem. Vi vill inte lägga ut dessa dokument offentligt men alla medlemmar har förstås rätt att få ta del av dem före mötet.

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 


Årsmöte för 2014 ägde rum 2015-03-21

Verksamhetsberättelse 2014

Bokslut 2014

Bokslutsbilaga

Verksamhetsplan 2015

Årsmötesprotokoll 2015

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 

Årsmöte för 2013 ägde rum 2014-03-29

Verksamhetsberättelse 2013

Bokslut 2013

Bokslutsbilaga

Verksamhetsplan 2014

 

Årsmöte för 2012 ägde rum 2013-03-17

Verksamhetsberättelse 2012

Bokslut 2012

Verksamhetsplan 2013

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss