Årsmöten

 

Ordinarie årsmöte hålls varje år i mars månad. Kallelse utgår via mail och post. Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt.

Välkommen till Tuki Nepals årsmöte 2022

Du kan delta i årsmötet fysiskt på plats i Värendssalen, IOGT/NTO-huset på Vattentorget i Växjö eller digitalt via Teams: 
Klicka här för att ansluta till mötet

Program:

  • Årsmötesförhandlingar med årsredovisning;

  • Björn Söderberg, Build up Nepal, direkt från Nepal;

  • Video från uppbygget av byn Musahar Basti;
  • Info och bilder från det stora mikrofinansieringsprojktet i Jyamrungdalgången;
  • Fika till självkostnadspris någonstans i programmet.

Anmäl deltagande till Metta via SMS på 0703 339 17 25 eller till info@tukinepal.org. 

Här hittar du årsmötesdokumenten:

Dagordning med förslag från styrelsen

Årsredovisning 2021 – inkluderar såväl verksamhetsberättelse som bokslut och revisionsberättelse från auktoriserad revisor (inte undertecknad men kommer att läggas upp på nytt då detta är klart.)

Verksamhetsplan 2022 

Årsmötesprotokoll – läggs upp efter mötet

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   

Årsmötesprotokoll:

2021 ordinarie årsmöte

2020 ordinarie årsmöte

2020 extra årsmöte

2019

2018

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss