Årsmöten

 

Ordinarie årsmöte hålls varje år i mars månad. Kallelse utgår via mail och post. Alla är välkomna men endast medlemmar har rösträtt.

Årsmöte  – Lördagen den 23 mars 2019
kl 15.00 i sal Insikten, IOGT/ NTO-huset i Växjö

  • årsmötesförhandlingar;

  • Healthcamp 2018 – bildvisning och berättelser

  • Holtab direkt från Nepal – bilder, film och berättelser

  • fika och lotteri

Anmäl till Metta på 0703 339 17 25 eller metta.kamp@gmail.com

Här hittar du årsmötesdokumenten:

Dagordning med förslag från styrelsen

Årsredovisning 2018

Verksamhetsplan 2019

Årsmötesprotokoll

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –   

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss