Så här arbetar Tuki Nepal

Föreningens bildades 2005 för att bidra till en hållbar och långsiktig utveckling i Nepal genom att stödja småskaliga organisationer, företag och projekt i landet.  Det vi gör ska bidra till att ge arbete och utbildning till utsatta grupper som t ex fattiga, lågkastiga eller kvinnor.

Under de år föreningen arbetat i Nepal har några grundläggande principer varit vägledande:

  • Vi arbetar för att bygga ett nära, personligt och utvecklat nätverk att arbeta tillsammans med, såväl i Nepal som i Sverige
  • Föreningen följer upp alla projekt minst en gång per år genom personliga besök och medlemsresor till Nepal – vi vet hur varenda krona används!
  • Arbetet i föreningen är helt ideellt – och vi redovisar våra minimala administrationskostnader årligen
  • Vi arbetar inte med personligt fadderskap – föreningens faddrar är faddrar till samtliga barn som har behov av stöd

I Nepal

är vår främsta samarbetspartner systerorganisationen Tukee Nepal Samaj, den NGO som startades samtidigt som Tuki Sweden.

Våra projekt har fokuserats på att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av byn Jyamrung.  Arbetet omfattar stöd till skolutbildning för barn och ungdomar, miljöriktiga toaletter, elektrifiering, bygge och drift av en sjukstuga, alfabetiseringsutbildning för vuxna osv. Läs mer om detta under Våra projekt.

Arbetet har bedrivits tillsammans med Tukee Nepal Samaj och Bina Shresta från S&S . Björn Söderberg har också varit en viktig del av vårt nätverk i Nepal.

Skolverksamheten har under föreningens arbete växt naturligt och verksamheten bedrivs idag i 19 skolor i Netrawatis dalgång och omfattar sponsring av ca 250 barns skolgång.

Vi har naturligtvis anlitat lokala entreprenörer i arbetet för byggande, elektrifiering etc.

I Sverige

Föreningen har idag 250 medlemmar/faddrar som långsiktigt stödjer arbetet. Vi har också ett 20tal företag och organisationer som stödjer och bidrar i verksamheten – läs mer under Våra sponsorer.

Flera grundskolor stödjer också vår skolverksamhet i Nepal och Holtab AB har finansierat elektrifieringen av byn (som även skapat arbete åt operatörer i byn). Rotary Tegner i Växjö har tillsammans med Johan Markensten finansierat en Sjukstuga i byn Jyamrung.

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss