Tuki Nepals historia

börjar år 2004 då Ewa och Dan Söderberg besökte byn Jyamrung under Nepals stora högtid Dashain. Under en veckas tid var vi gäster i en familj som precis som alla andra i byn var fattiga men fulla av visioner och framtidstro.

Efter en vecka i Jyamrung hade vi lärt känna många människor och konfronterats med en mängd olika människoöden. Fattigdomen var stor och den materiella utvecklingsnivån låg – matlagning över öppen eld på lergolvet, inga toaletter, ingen sjukvård inom 6 timmar, ingen elektricitet, ingen bro över floden, ingen väg och ingen telefonförbindelse med omvärlden – ja, det mesta saknades. Den lilla statliga skolan såg ut som en småländsk jordkällare och många barn i byn, framför allt flickor, gick inte i skolan. Även om det inte finns avgifter i de statliga skolorna i Nepal måste man betala för böcker, skrivmaterial, skoluniformer och examinationsavgifter. Och det blev för mycket för de flesta familjerna i Jyamrung.

Men det fanns en stark vilja att bryta detta och utveckla byn så att alla ungdomar inte behövde åka till Kathmandu för att söka jobb i framtiden. Och en tro på demokrati. Ewa och Dan frågade om de kunde hjälpa till med något för framtiden:

” – Alla behöver lära sig läsa och skriva, annars blir det aldrig nån förändring – och ingen demokrati!” blev svaret. ” – Sen kommer sjukvård, toaletter, el och allt annat, men först skola för alla.”

Vid hemkomsten startade Tuki Nepal Society, Sverige sin verksamhet med att samla in pengar så att alla barn skulle få gå i skolan. Samtidigt bildade några yngre bybor under Ram Sapkotas ledning en NGO (non govermental organization) för att driva utvecklingen på plats: Tuki Nepal Samaj, Nepal. Samarbetet för att utveckla den lilla byn Jyamrung hade startat!

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss