Återuppbyggnad med lokala entreprenörer

Hjälp till själv-hjälp: Vi vill starta återuppbyggnad i fler fattiga byar och stötta lokala mikro-entreprenörer som vill bygga med Earth Bricks. Stöd med maskin och utbildning för att

komma igång med återuppbyggnad med Earth Bricks.

+ -
23066.1 Earth Bricks  
80 405 Kr for Earth brick maskin  
8 utbildning för micro entreprenörer  

Bidra med en gåva

Här är exempel på vad du kan stödja med. t.ex. stödja del av kostnad för en maskin eller utbildningsinsats.
100kr

Bidra med Earth Bricks till de fattigaste i byn för att bygga sina hus

1 000kr

Bidra med en del i utbildningsinsats för att stötta lokala entreprenörer som tillverkar och bygger med Earth Bricks

5 000kr

Bidra till en del av en Earth brick maskin (Totalt 35 000 kr).