Årsmöten och protokoll

Varje år under mars månad håller Tuki Nepal årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar brukar föreningen ha ett program som informerar om aktuella projekt – oftast med bild eller film. 

Årsmötet är öppet för alla – men det är endast betalande medlemmar som har rösträtt under årsmötet. Medlemsavgiften är 225:- för enskild medlem eller 325:- för familj.

Årsmöte 2023 hölls den 16 mars 2023. Handlingar till årsmötet finns här nedan.

 

Årsredovisning

Revisorns rapport om årsredovisningen

Verksamhetsplan 2022

Årsmötesprotokoll

 

ÅRSREDOVISNINGAR

2021

2020

2019

2018

2017

 

GAMLA PROTOKOLL

Årsmötesprotokoll 2022

Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmötesprotokoll 2018

Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

 

För äldre protokoll maila: info@tukinepal.org