Utbildning klass 1- 10

Utbildning är tillsammans med god hälsa den bästa garanten för ett bra liv. Tuki Nepal prioriterar därför utbildning på alla nivåer högt. Att få lov att börja skolan och att 10 år senare få avsluta den ger också förutsättningar för att kunna delta i uppbyggnaden av en demokratisk nation.

Under snart 20 år har Tuki Nepal sponsrat skolbarn i dalgången kring byn Jyamrung. Det som började med 17 barn i en skola har idag blivit över 200 barn i 20 skolor.

Så här sponsras barnen

De skolbarn Tuki Nepal sponsrar ute på landsbygden går alla i statliga skolor. Statliga skolor tar inte ut någon avgift men det tillkommer en hel del kostnader för barnets familj i alla fall. Det handlar om skoluniform, skor, skolböcker och skrivmaterial samt examinationsavgifter. Många familjer klarar inte dessa kostnader och det är där Tuki Nepal griper in och betalar. Det är alltså dessa kostnader du som fadder för skolbarn står för.

Hur väljs barnen ut?

Det är lärarna och skolkommittéerna i de olika skolorna som väljer ut de barn som behöver hjälp för att kunna gå i skolan. Lärarna känner barnen och deras familjer och skolkommittéerna består av invånare i byn. På så sätt väljs rätt barn ut. Lärarna ser sedan till att barnen går i skolan och har kontakt med föräldrarna och ofta vet barnen inte om att de är sponsrade. Tuki Nepal tycker detta är ett bra system då inget enskilt barn pekas ut och rätt barn får hjälp.

Fler lärare

Fadderavgifterna täcker, förutom de enskilda barnens extra kostnader, också lön för extra lärartjänster i några av skolorna som har många barn och få lärare. Ofta sponsrar även byborna själva en extra lärare då det endast finns en statligt betald lärare per klass – och klasserna kan vara stora.  På detta sätt gynnas samtliga barn i skolorna av Tuki Nepals faddrar. Alla barn i de statliga skolorna ute på landsbygden är fattiga.

Vilka är eleverna?

I dag är det främst elever i klasserna 6 – 10 som behöver hjälp. I stort sett alla barn börjar skolan idag, men då de blir lite äldre, är det främst flickorna som slutar skolan i förtid om familjen är stor och har dålig ekonomi. Det innebär att många av de barn som sponsras av Tuki Nepal är flickor i åldern 12 – 16 år. Det är viktigt att få avsluta skolan t o m klass 10 för att kunna läsa vidare eller ha en bättre chans till bra jobb i framtiden.

Extra undervisning

I två skolor har Tuki Nepal startat och driver ett projekt som syftar till att ge de barn som har svårt att klara av skolarbetet, extra undervisning efter skoltid. Det är framför allt i matematik, nepali och engelska som extraundervisning ges inför examensproven på våren. Detta projekt har lett till att nästan alla barn i dessa två skolor har klarat sin examen med godkänt resultat.

 

Du blir fadder till ett skolbarn genom att sätta in 125:-/ månad eller hela årsavgiften på 1500:- på Bankgiro 900-5042 eller swisha till 123 900 5042. Skriv Fadder på inbetalningen.

Skollunch

De barn som får extraundervisning efter skolan får ett mål mat innan lektionerna tar vid. I Nepal äter barnen innan skolan börjar och har i bästa fall med sig frukt eller snacks att äta under dagen. På kvällen äter man middag. Många barn får för lite mat i sig och ofta är den felkomponerad näringsmässigt.