Tuki Nepal – hjälp till självhjälp

Med små medel är det möjligt att förändra tillvaron för fattiga människor i utvecklingsländer. Tuki Nepal Society är en svensk förening som sedan 2005 arbetar med att på ett långsiktigt hållbart sätt förändra livet för fattiga människor i Nepal, genom framför allt utbildning, sjuk- och hälsovård samt att utbilda bybor så att de själva kan bygga upp jordbävnings resilienta hus.

 

SWISH: 123 900 5042    BANKGIRO: 900-5042

 

INSAMLINGEN FÖR SKOLAN I DUMLING – FORTSÄTTER UNDER 2024

 

SKOLBYGGET ÄR PÅBÖRJAT!!!
Den gamla skolan är riven och material till bygget har börjat fraktas upp till terrassen skolan ska bygga på:

Den lilla skolan heter Sahara Bal Bikash Kendra och ligger mycket tillgängligt till högt uppe på en kulle. Det finns ett klassrum och en lärare för 73 barn. Skolbyggnaden skadades vid jordbävningen 2015 men används trots att den förmodligen rasar ihop om marken skakar igen.

Skolan börjar byggas innan jul och om Tuki Nepal klarar att samla in tillräckligt med pengar kommer skolan att vara klar till hösten 2024. skolan kommer att byggas av vår samarbetspartner Build up Nepal och kommer förstås att byggas med den jordbävningsresilienta tekniken compressed earth-bricks. Skolan kommer att bestå av 4 klassrum och blir då uppdaterad till en F-3 skola med 4 lärare.

De första 5 000 kronorna av julinsamlingen kommer att gå till att köpa vinterskor till alla de 73 barnen på skolan. De flesta av barnen är barfotabarn eller äger möjligen ett par flipflops.

Hittills har Tuki Nepal och den norska föreningen A Better World tillsammans samlat in drygt 400 000 kronor. Ytterligare 250 000 kronor behövs för att skolan ska kunna färdigställas.

Hjälp oss att samla in pengar så att vi kan uppfylla vårt löfte till de 73 barnen,

SWISH: 123 900 5042
BG: 900-5042

 

Hjälp ett barn att få gå i skolan!

Tuki Nepal sponsrar cirka 200 barn i klasserna 1 – 10 i ett 20-tal skolor. Idag är det främst barn i klass 6 – 10 som sponsras då de flesta barn numera påbörjar sin skolgång men ofta tvingas avsluta den då de blir äldre. För 125 kronor i månaden kan ett barn gå i skolan. 

Sjukstugan i Jyamrung

Sjukstugan i byn Jyamrung servar ungefär 10000 personer. Personalen, som är välutbildad, jobbar med såväl akut sjukvård som förebyggande hälsovård. Sjukstugan har också ett apotek.

Tuki Nepal behöver fler sponsorer för att kunna driva sjukstugan vidare!

Bygg ett hus, bygg ett liv

Sedan den stora jordbävningen 2015 har Tuki Nepal haft stort fokus på att samla pengar för att bygga upp bostadshus, skolor och sjukstugor som förstördes. Det finns fortfarande många fattiga familjer som bor i plåt- och brädskjul – snart 7 år efter jordbävningen.

Högre utbildning för flickor

Högre utbildning är av stor betydelse för att utveckla ett fattigt land och Tuki Nepal driver sedan många år tillbaks ett projekt som ger fattiga flickor möjlighet att studera vidare efter klass 10. Det är främst gymnasieutbildning vi stöttar, men också direkt yrkesutbildning.