Tuki Nepal – hjälp till självhjälp

Med små medel är det faktiskt möjligt att förändra tillvaron för fattiga människor i utvecklingsländer. Tuki Nepal Society är en svensk förening som sedan 2005 arbetade med att på ett långsiktigt hållbart sätt förändra tillvaron för fattiga människor i Nepal bl.a. i byarna Jyamrung och Majhigaun.

Återuppbyggnad efter jordbävningen

Efter den stora jordbävningen i Nepal 2015, satsar Tuki Nepal på att bygga vi skolor, hus och småföretag. Vi jobbar tillsammans med det nepalesiska sociala företaget Build up Nepal, med återuppbyggnad i flera byar och bygger modellhus som fungerar där byborna lär sig bygga jordbävningssäkert.
Läs mer om detta arbete >>

 

Sjukstugan i Jyamrung klar och inflyttad

Denna nya jordbävningsresistenta sjukstugan invigdes i december 2018 och fungerar mycket bra. Den är skräddarsydd för Jyamrungs förutsättningar och innehåller förutom mottagningsrum och sjuk även förlossningsrum och tandläkarstol.

Ett särskilt hus för personalen att bo i finns på den inhägnade tomten.

Bygg ett hus, bygg ett liv

Tuki stödjer de allra fattigaste familjerna att bygga nya hem och en bättre framtid. Flera hus är på gång men vi behöver din hjälp att bygga fler. 
Läs mer och stöd arbetet >>

Med små resurser har vi lyckats uppnå mycket på många ställen. Detta tack vare metoden att lära familjer att bygga av egen kraft.

Tack alla ni som gör detta möjligt!

 

Skolhälsovård under uppbyggnad!

Tuki Nepal har påbörjat ett projekt för att bygga upp en kontinuerlig skolhälsovård i byarna Jyamrung och Sukora. Svenska läkare och sjuksköterskor jobbade tillsammans med sjukstugans nepalesiska personal under en vecka i höstas.

I år kommer sjukstugans personliga själva att genomföra skolhälsovård för eleverna i de båda skolorna.

32 barn skickades vidare för behandling i Kathmandu efter höstens skolhälsocamp.

Utbildning är grunden för utveckling

Tuki Nepal har som målsättning att alla barn ska gå i skolan upp till klass 10. Vi har 250 fadderbarn i 30 olika skolor i området. Du kan bli fadder för 100 kronor i månaden.
>> Läs mer

 

Sjuk- och hälsovård ger ett säkrare liv

Tuki Nepal driver sedan 2011 och sjukstuga i byn Jyamrung. Denna tjänst var cirka 5000 personer. Du kan bli fadder för sjukstugan för 100 kronor i månaden.
>> Läs mer

 

 

Elektricitet skapar välstånd

Idag har samtliga Jyamrung 140 hus två lampor och ett vägguttag att ladda mobilen i.

Två bybor har fått arbete som reparatörer och står för underhåll av elnätet.
>> Läs mer

Tuki Nepal har flera projekt du kan stödja:

Bygg ett hus i Maji Gaun valfritt belopp (Tuki Nepal sponsrar varje hus med 25 000 kr)    
Fadder för skolbarn 125:-/ månad eller 1500:-/ år                      
Fadder för sjukstugan 125:-/ månad eller 1500:-/ år                      
Indhus barnhem valfritt belopp                                               
Flickors utbildning valfritt belopp                                               
Medlemskap 210:-/ person eller 310:-/ familj                  

Bg: 900-5042

Glöm inte att skriva ditt namn och mailadress på inbetalningen - så får du våra nyhetsbrev. 
Senaste nyhetsbrevet hittar du här

Föreningen Tuki Nepal