Tuki Nepal – hjälp till självhjälp

Med små medel är det faktiskt möjligt att förändra tillvaron för fattiga människor i utvecklings-länder. Tuki Nepal Society är en svensk förening som sedan 2005 arbetat med att på ett långsiktigt hållbart sätt förändra tillvaron för människorna i den lilla byn Jyamrung och dess omgivning.

Vi ber om ursäkt för att Tuki Nepals webbsida är dåligt uppdaterad. En helt ny webbsida är under uppbyggnad och vi hoppas kunna lansera den under våren 2021.

Välkommen till digitalt
Årsmöte för Tuki Nepal

Tisdag 30 mars kl 18.00
Årsmötet kommer att genomföras med Teams och du måste anmäla dig till info@tukinepal.org eller via SMS 0708 48 6995 för att få inloggningslänken.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar hoppas vi kunna genomföra någon eller några intervjuer med våra samarbetspartners i Nepal och förhoppningsvis också visa en kort film. Handlingarna till årsmötet kommer du att hitta här f o m den 25 mars.

 

>> Senaste nyhetsbrevet hittar du här

 

Våra aktuella insamlingar:

  • Bygg hus i Chandane

  • Bygg hus i Satbote-nayabasti

  • Pathfinders insamling för att bygga en ny skola

  • Insamling till sjukstugan

  • Insamling till extraundervisning

>> Insamlingarna hittar du här

 

>> Tuki Nepal årsredovisning 2019 hittar  du här

Tuki Nepal har 90-konto
BG: 900-5042
Swish: 123 900 5042

Återuppbyggnad efter jordbävningen

Efter den stora jordbävningen i Nepal 2015, satsar Tuki Nepal på att bygga vi skolor, hus och småföretag. Vi jobbar tillsammans med det nepalesiska sociala företaget Build up Nepal, med återuppbyggnad i flera byar och bygger modellhus som fungerar där byborna lär sig bygga jordbävningssäkert.
Läs mer om detta arbete >>

 

Sjukstugan i Jyamrung klar och inflyttad

Denna nya jordbävningsresistenta sjukstugan invigdes i december 2018 och fungerar mycket bra. Den är skräddarsydd för Jyamrungs förutsättningar och innehåller förutom mottagningsrum och sjukrum även förlossningsrum och tandläkarstol.

Ett särskilt hus för personalen att bo i finns på den inhägnade tomten.

Bygg ett hus, bygg ett liv

Tuki stödjer fattiga familjer i Maji Gaun att bygga upp sin by. Det finns 88 familjer i byn. 24 hus är färdigbyggda och 16 till på gång – vi behöver din hjälp att bygga fler. 
Läs mer och stöd arbetet >>

Med små resurser har vi lyckats åstadkomma mycket på många ställen. Detta tack vare metoden att lära ut byggtekniken och stödja lokala entreprenörer som tar över och bygger vidare.

Tack alla ni som gjort detta möjligt!

 

Skolhälsovård under uppbyggnad!

Tuki Nepal har påbörjat ett projekt att bygga upp en kontinuerlig skolhälsovård i byarna Jyamrung och Sukora. Svenska läkare och sjuksköterskor jobbade tillsammans med sjukstugans nepalesiska personal under en vecka i höstas.

I år kommer sjukstugans personal själva att genomföra skolhälsovård för eleverna i de båda skolorna.

32 barn skickades vidare för behandling i Kathmandu efter höstens skolhälsocamp.

Utbildning är grunden för utveckling

Tuki Nepal har som målsättning att alla barn ska gå i skolan upp till klass 10. Vi har 250 fadderbarn i 30 olika skolor i området. Du kan bli fadder för 100 kronor i månaden.
>> Läs mer

 

Sjuk- och hälsovård ger ett säkrare liv

Tuki Nepal driver sedan 2011 en sjukstuga i byn Jyamrung. Denna servar cirka 5000 personer. Du kan bli fadder för sjukstugan för 100 kronor i månaden.
>> Läs mer

 

 

Elektricitet skapar välstånd

Idag har samtliga Jyamrung 140 hus två lampor och ett vägguttag att ladda mobilen i.

Två bybor har fått arbete som reparatörer och står för underhåll av elnätet.
>> Läs mer

Tuki Nepal har flera projekt du kan stödja:

Bygg ett hus i Maji Gaun    valfritt belopp (Tuki Nepal sponsrar varje hus med 25 000 kr)    
Fadder för skolbarn           125:-/ månad eller 1500:-/ år                      
Fadder för sjukstugan       125:-/ månad eller 1500:-/ år                      
Indhus barnhem                 valfritt belopp                                               
Flickors utbildning              valfritt belopp                                               
Medlemskap                       210:-/ person eller 310:-/ familj                  

Bg: 900-5042

Glöm inte att skriva ditt namn och mailadress på inbetalningen - så får du våra nyhetsbrev. 
Senaste nyhetsbrevet hittar du här

Föreningen Tuki Nepal