Tuki Nepals projekt

Tuki Nepal driver flera långsiktiga projekt inom främst områdena utbildning, hälso- och sjukvård samt återuppbyggnad efter jordbävningen 2015. Här presenteras våra projekt kort med en länk till mer information.

Tuki Nepal har arbetat i Nepal sedan 2004 och många av projekten är avslutade. Längst ner finns en kort beskrivning av några av dessa projekt.

Utbildning klass 1 - 10

Att hjälpa barn att få gå i skolan var Tuki Nepals allra första projekt.  2004 sponsrades 17 skolbarn från byn Jyamrung med hjälp av faddrar från Sverige. Idag 18 år senare sponsrar Tuki Nepal över 200 skolbarn i 20 olika skolor i Dhading distrikt. 2004 var det främst de små barnen och flickor som behövde hjälp för att kunna påbörja sin skolgång. Idag är det främst de äldre barnen som får hjälp att avsluta sina studier. Landet har utvecklats och allt fler barn börjar skolan men ofta händer något i familjen som gör att de inte har möjlighet att avsluta skolgången.
> Mer om skolutbildningen

Högre utbildning för flickor

Tuki Nepal har fokuserat på att hjälpa flickor att skaffa sig utbildning efter klass 10. Det handlar såväl om Plus 2, som motsvarar svenskt gymnasium, som universitets eller yrkesutbildning.
Att det är främst är flickor vi sponsrar till högre utbildning beror förstås på att det är just flickor som inte får tillfälle att utbilda sig om familjen är stor och fattig. Det är alltid pojkarna som prioriteras.
i några fall har vi också hjälpt pojkar till högre utbildning.
> Mer om högre utbildning

Sjukstugan i Jyamrung

Sedan 2011 driver Tuki Nepal en sjukstuga i byn Jyamrung. Själva byggnaden är från 2018 och byggdes upp efter jordbävningen som förstörde den gamla sjukstugan. Lokalerna är anpassade till verksamheten och innehåller undersökningsrum, 2 sjukrum varav det ena används för förlossningar, apotek och förråd. Det arbetar 3 personer där. Prashant Dhaunya är healthassistant och har en 3-årig utbildning och ör också chef för sjukstugan. Till sin hjälp har han Aakrita Sapkota som är utbildad CMA (community medicine assistant) och närmast kan jämföras med en undersköterska. Dessutom arbetar Hari Timalsina i sjukstugan som vaktmästare, städare och alltiallo.
> Läs mer om sjukstugan

Sjukfonden

Tuki Nepals sjukfond finns för att kunna hjälpa bybor som skadar sig illa eller blir så sjuka att de måste söka vård på sjukhus och som inte har råd att betala för denna vård. Det är framförallt barn och personer som förväntas bli återställda som får ta del av sjukfonden. Den är inte tänkt för sjukdomar som kräver mycket lång vård eller livstidsmedicinering – tyvärr har vi inte så mycket pengar i sjukfonden att vi kan hjälpa alla och därför ligger fokus på att hjälpa de som med vår hjälp kan bli helt eller nästan återställda och kunna fortsätta sitt liv i byn. Det handlar ofta om benbrott, operationer, tandproblem eller akuta sjukdomar.
> läs mer om sjukfonden

Mikrofinansiering

Det finns 2 olika mikrofinansieringsprojekt i Jyamrungdalen. Det första, som kallas getprojektet, startades 2013 och innebär att kvinnor i byarna kan låna pengar till en get. Detta utvecklades så småningom till att låna till en affär, en kycklingfarm eller en kvarn. Pengarna som lånas ut kommer från Tuki Nepal och återlämnas till vår systerorganisation Tukee Nepal Samaj, för att kunna lånas ut igen. Under åren har ett 40-tal kvinnor lånat pengar till någon typ av verksamhet att försörja sig på.

Det andra projektet, VSLA (The Village Saving and Loan Association) är ett större projekt som syftar till att lära deltagarna (99% kvinnor) att ta hand om sina pengar och få dem att växa genom att spara – låna – betala tillbaks med ränta. I detta projekt har endast utbildningskostnader för de kvinnor som håller i projektet samt en utbildning hur man sköter sina getter på ett långsiktigt och hållbart sätt, satts in. De pengar som sparas och lånas ut kommer från kvinnorna själva. Idag finns över 30 VSLA-grupper med sammanlagt över 800 kvinnor.
> Läs mer om dessa projekt här

Avslutade projekt

Alla projekt som Tuki Nepal startat under de nästan 20 år organisationen funnits, har initierats av byborna själva eller av vår systerförening Tukee Nepal Samaj och vår samarbetspartner Build up Nepal. En del projekt har varit mindre projekt med ett klart utsatt mål och andra har vuxit sig större efter hand. En del projekt har förstås avslutats. Här kommer en kort presentation av några av dessa avslutade projekt:

 

TOALETTPROJEKTET

Första gången någon från Tuki Nepal besökte byn Jyamrung fanns det inga toaletter alls i byn. Man uträttade sina behov på åkrarna eller i skogen. Den första toaletten i byn uppfördes för vår del – för att vi skulle ha det bekvämt. Vi upptäckte snart att det som hamnade i toaletten rann ut i en bäckfåra några meter längre ner. Samtidigt kom en grupp kvinnor och berättade för oss besökare att de endast kunde uträtta sina behov efter mörkrets inbrott då det inte fanns något skyddat ställe där de bodde. “Kan ni hjälpa oss att ordna ett sådant här litet hus att uträtta våra behov i, sa de och pekade på toaletten på gården. 

Det blev starten på toalettprojektet! Tuki Nepal finansierade 8 miljöriktiga toaletter i den fattigaste delen av byn. Därefter löste det sig själv – de som hade det lite bättre ställt byggde förstås sina egna toaletter. Inte kan de allra fattigaste ha något som är bättre än det vi inte har.

Som avslut finansierade Tuki Nepal ytterligare 25 toaletter till de som inte hade pengar att bygga sin toalett – sen hade hela byn miljöriktiga toaletter. Något som imponerade på distriktsregeringen som ville göra hela distriktet till ett toalettprojekt. Dessutom märkte personalen i sjukstugan en klar minskning av magsjukdomar. 

 

 

 

ALFABETISERINGSPROJEKTET

“För att kunna delta i uppbyggnaden av ett demokrati, som ju Nepal är idag, måste man kunna läsa, skriva och räkna”. Det berättade en grupp kvinnor i en av Jyamrungs grannbyar för oss som besökte byn. “Kan ni hjälpa oss!”

Så började Tuki Nepals alfabetiseringsprojekt. 5 grupper med kvinnor – för det var mest kvinnor som vill lära sig läsa, skriva och räkna, påbörjade en kvällskurs som någon av deras döttrar som fått gå i skolan, som lärare. Projektet gick bra och fler ville gå kurs. 

Detta var 2010 och Tuki Nepal hade lyckats pricka in den nya regeringens ambitioner att se till att öka läs- och skrivkunnigheten bland landets vuxna. Snart fick vår systerorganisation Tukee Nepal Samaj en förfrågan om att driva ett alfabetiseringsprojekt i hela området. Distriktsregeringen betalade 75% av kostnaden och Tukee Nepal Samaj skulle fixa med lärare, böcker och lokaler. Tuki Nepals uppgift blev att finansiera de resterande 25%.

58 grupper av vuxna utbildades under ett år och läs- och skrivkunnigheten höjdes markant i området.