Högre utbildning för flickor

Kvinnor i Nepal arbetar ofta hårt fysiskt och deras plats har traditionellt varit hemma med barnen för att sköta hem och jordbruk. Att utbilda sig innebär att en kvinna har mycket större chanser att bryta könsrollmönstret och kunna utvecklas från det tunga fysiska arbetet till ett lättare och förhoppningsvis bättre liv i jämställdhet.

Från analfabet till högre utbildning

Gyana på bilden har gått 12 år i skolan och funderar nu på att söka in på universitetet för att studera vidare till lärare. Gyana har under sin skolgång bl a undervisat sin egen mamma och flera andra kvinnor i att läsa och skriva. Hennes möjlighet att använda hela sin intellektuella kapacitet är långt större än mammans, som alltid varit hemma hos barnen och skött den lilla farm familjen äger.

Att ge så många som möjligt 12 år i skolan innebär en kraftig höjning av utbildningsnivån.

Lärarutbildning ger alltid jobb

Tuki Nepal sponsrade Anita Dhaunyas Plus 2 utbildning för flera år sedan. Plus 2 är ungefär detsamma som svenskt gymnasium – men endast 2 år. Anita fick sedan tillfälligt jobb i den skola hon gått i som liten och tjänade då så pass bra att hon själv kunde betala sin lärarutbildning. 

Tuki Nepal har under flera år prioriterat Plus 2 utbildning. Det ger många flickor högre utbildning till ett lågt pris och de kan få jobb efter avslutad utbildning eller gå vidare till högre utbildning.

Yrkesutbildning

Pushpa har utbildat sig till CMA (Community Medical Assistant – undersköterska) och Rupa till sjuksköterska med hjälp av Tuki Nepal. 

Har man en medicinsk utbildning är man i stort sett garanterad arbete. Alla sjukstugor på landsbygden har minst en CMA anställd men som sjuksköterska måste du arbeta under en läkare – varför de flesta sjuksköterskor arbetar i städerna. Det finns i stort sett inga läkare ute på sjukstugorna på landsbygden.

Högre utbildning av olika slag

Tuki Nepal prioriterar utbildningar som ger arbete efter avslutad examen. Lärare, sjuksköterska, healthassistant, CMA och andra sjukvårdsutbildningar ger arbete och många unga kvinnor vill arbeta inom dessa områden. Dessa yrken ger också flickorna möjlighet att stanna kvar i byarna ute på landsbygden. även om staden lockar en del. 

Att kunna och vilja stanna ute på landsbygden är av stor vikt för att även denna ska utvecklas. Vi uppmuntrar därför våra sponsorstudenter att stanna i byarna och söka arbete i där.

Dubbelkompetens

Sirjana var utbildad barnmorska när hon kom i kontakt med Tuki Nepal. Hon arbetade då på en sjukstuga uppe i bergen och tyckte att hon hade för lite att göra genom att undersöka gravida kvinnor och förlösa barn. Hon ville därför utbilda sig vidare som tandhygienist eftersom hon sett hur dåligt ställt det var med tandstatusen ute på landsbygden. Tuki Nepal sponsrade hennes 3 åriga tandhygienist utbildning och som motprestation åtog hon sig att arbeta med sin dubbelkompetens på Tuki Nepals sjukstuga i Jyamrung under minst 2 år. På så sätt fick sjukstugan både en barnmorska och en tandhygienist i samma person. Idag arbetar Sirjana i sjukstugan i sin hemby, långt upp i bergen.

Att betala tillbaka

Tuki Nepal ställer krav på de flickor som sponsras med en yrkesutbildning som kan vara till nytta i byn Jyamrungs sjukstuga. En tre-årig utbildning betalas tillbaka med 2 års arbete, naturligtvis fullt betalt, vid Tuki Nepals sjukstuga och en två-årig utbildning betalas tillbaka med 1 års arbete vid sjukstugan. 

På detta sätt har vi lyckats få en kontinuerlig personalstyrka vid sjukstugan och de nyutexaminerade har fått ett bra första-jobb att ha i sin CV.

För Plus 2-utbildning kräver vi ingen återbetalning och inte heller för yrkesutbildningar där jobben finns i stan. Just nu prioriterar vi Plus 2 utbildning för att ge många flickor en chans att utbilda sig.

Utbildning ger självkänsla och utveckling

Det finns så många unga kvinnor ute i byarna på landsbygden som skulle vilja skaffa sig en utbildning. Men de flesta blir kvar som hårt arbetande hemmafruar utan möjlighet att ta sig vidare.

Att ha ett yrke och tjäna egna pengar innebär mycket för en kvinnas självkänsla och möjlighet att skapa sig ett bättre liv. 

 

Du kan ge en kvinna möjlighet till utbildning

Under 2022 sponsrar Tuki Nepal 7 flickor i Dhading-distriktet med Plus 2 utbildning. Utbildningen genomförs i närbelägen skola och flickorna kan bo kvar hemma under sin utbildning.

Plus 2-utbildning kostar 3 500 svenska kronor om året i två år – alltså för 7 000 kronor får en flicka utbildning.

Du kan hjälpa en flicka att utbilda sig;

SWISH: 123 900 5042

BG: 900-5042