Om Tuki Nepal

Föreningen Tuki Nepal Society Sweden bildades 2004 och har sedan dess varit verksam med utvecklingsprojekt på landsbygden i Nepal.

Fokus för Tuki Nepal verksamhet och projekt ligger på utbildning, hälsa- och sjukvård samt efter den stora jordbävningen 2015 också på återuppbyggnad. Men även andra projekt har genomförts och är igång – t ex mikrofinansiering, toalettbygge och utveckling av jordbruket.

Tuki Nepal har 90-konto och kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll.

 

Ur stadgarna

Föreningen är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening. Syftet är att stödja utvecklingen av småskaliga organisationer, företag och projekt inom området hållbar utveckling i Nepal.

Verksamheten ska bidra till att:
– Ge utbildning och arbete till utsatta grupper som till exempel fattiga, lågkastiga eller kvinnor.
– Verka för ökad kunskap och förståelse mellan de svenska och nepalesiska folken.
– Ge möjlighet till kulturell och personlig utveckling genom utbytesresor mellan länderna för föreningens svenska medlemmar och deltagarna i de verksamheter vi stödjer i Nepal
– Verksamheten byggs för att garantera en nära personlig uppföljning av de verksamheter vi stödjer genom regelbundna och personliga besök i Nepal.

Våra samarbetspartners i Nepal

För att kunna arbeta på ett säkert sätt med våra projekt i Nepal, samarbetar vi med några få partners som vi litar på och har samarbetat med under lång tid.

Tukee Nepal Samaj, är Tuki Nepals systerorganisation och de båda organisationerna bildades samtidigt – en i Sverige och en utifrån byn Jyamrung i Nepal. Alla projekt ute i byarna i distriktet Dhading går genom Tukee Nepal Samaj och medlemmarna i organisationen finns i, eller kommer från området kring byn Jyamrung, där vår verksamhet utgått från.

Build up Nepal är ett nepalesiskt företag som Tuki Nepal var med och startade efter jordbävningen 2015.
Community Impact Nepal är en NGO knuten till Build up Nepal. Dessa båda utför allt arbete som har med återuppbyggnaden efter jordbävningen att göra samt en del socialt arbete i de byar vi bygger i.

Riktlinjer för Tuki Nepals verksamhet

Tuki Nepal arbetar i mycket nära samarbete med personerna som är involverade i våra projekt. i stort sett alla projekt har initierats av byborna själva eller av våra samarbetspartners i Nepal. Tuki Nepals påverkan ligger på att alla projekt ska vara socialt och miljömässigt hållbara och för att det ska bli så tillåter vi oss att styra åt rätt håll.

Tuki Nepal arbetar inte med personligt fadderskap. Vi sponsrar t ex skolbarnen och studenterna i högre utbildning kollektivt. Det innebär att den svenska faddern inte får någon direktkontakt med ett speciellt barn eller student och dessa vet inte heller vem som sponsrar deras utbildning.

Tuki Nepal har riktlinjer för vilka som kan få ta del av vår sjukfond.

Uppföljning av verksamheten

Att följa upp och kontrollera de projekt vi satt igång är av största vikt för Tuki Nepal. Vi har 3 samverkande rutiner för detta:

  1. Avtal med vår samarbetspartner kring vad, hur, när samt kostnad för projektet.
  2. Bild- och textåterkoppling kring våra projekt
  3. Följa upp på plats minst en gång per år. (under pandemin har detta inte kunnat göras).

    Tuki Nepal anordnar därför “fadderresor” för faddrar och sponsorer varje år för att så många som möjligt ska kunna följa upp projekten på plats. Dessa resor bekostas till 100% av deltagarna. 

 

Nyhetsbrev och årsmöten

Tuki Nepal ger ut 5- 6 nyhetsbrev per år för att berätta om verksamheten och hur det går för våra projekt. Nyhetsbreven skickas ut digitalt till alla som meddelat en mailadress och med post till de som så önskar. Men vi ber er att i möjligast mån ta emot nyhetsbreven digitalt – det minskar våra portokostnader.

Strax före jul skickar vi ut årets sista nyhetsbrev med post till alla medlemmar, faddrar och sponsorer, tillsammans med ett inbetalningskort för nästa år.

:: Här hittar du nyhetsbreven

Tuki Nepal håller årsmöte varje år under mars månad. Alla medlemmar, faddrar och sponsorer blir inbjudna till årsmötet i ett nyhetsbrev i början av året. 2022 års årsmöte hölls såväl med fysisk som digital närvaro. På detta sätt når vi ut till fler intresserade som kan delta oavsett bostadsort.

:: Här hittar du information om våra årsmöten