Om Tuki Nepal

Att som västerlänning åka till ett fattigt land som Nepal innebär att man konfronteras med en helt annan verklighet än vi är vana vid.

Tuki Nepal arbetar med långsiktiga projekt och för en hållbar framtid i de byar vi är involverade i. Föreningen fokuserar främst utbildning och sjuk- och hälsovård men även flera andra projekt såsom mikrofinansiering ingår i arbetet. Och efter den stora jordbävningen 2015 är det förstås återuppbyggnaden av hem, skolor och sjukvård som har prioriterats.

Tuki Nepal arbetar nära byborna och anpassar sig efter deras livsvillkor och värderingar. Vi gör ingenting utan deras medgivande och de flesta projekten vi varit involverade i har initierats av byborna själva. Men naturligtvis styr vi våra projekt i en hållbar och långsiktig riktning.

>> Stadgar för Tuki Nepal Society

>> Läs senaste årsredovisningen (2020)

Kontakta oss

Vi vill gärna ha fler samarbets-partners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss