Mikrofinansiering

Till Get-projektet har  Tuki Nepal bidragit med pengar för att starta upp projektet så att de första getterna kunde köpas in. Därefter har kvinnorna betalat tillbaks pengarna med en liten ränta och nästa kvinna har kunnat köpa in en get. Tre kvinnor har satsat lite högre och köpt in en avelsget som betjänar de kvinnliga getterna i området mot betalning. Get-projektet har hittills lånat ut pengar till 37 getter. Getterna används till att föda upp fler getter för att sälja vidare som avelsdjur eller kött. Inga nya pengar har satts in i projektet sedan 2015 utan det går vidare med hjälp av återbetalning av lånade pengar.

2015 startade Marita Bergstrand det stora VSLA-projektet som innebär att kvinnorna i byn lär sig hantera pengar och hushålla med sin ekonomi. I dagsläget finns 34 olika kvinnogrupper med sammanlagt över 800 kvinnor i detta projekt.

VSLA-projektet startades upp med endast pengar till utbildning av de kvinnor som skulle hålla i och driva projektet vidare. Tanken är att kvinnorna själva bygger upp sin lilla bank och blir oberoende av bidrag utifrån. Efter 7 års verksamhet är detta projekt nu helt självgående och Marita Bergstrand har i princip släppt det till kvinnogrupperna efter att ha sett till att grupperna byggts upp på tänkt sätt och följer de regler som projektet förutsätter. 

Förutom att hantera pengar har projektet stärkt kvinnorna i byn och bidragit till att de numera arbetar tillsammans med social verksamhet såsom att hålla rent i byarna, bygga gemensamma dusch- och tvättutrymmen, anordna event och informera om t ex Covid-19.