Tuki Nepals sjukfond

Tuki Nepals sjukfond är till för sjuka eller skadade människor i Nepal som inte har råd att betala för den sjukvård som behövs för att de ska bli friska eller få ett drägligt liv.

Sjukfonden prioriterar barn och unga människor som har skadat sig eller lider av sjukdomar som går att behandla. Visst kan äldre människor också få ta del av fonden – men den är inte tänkt att användas till personer som behöver en lång och kostsam behandling eller där vården är livslång. Tyvärr finns det inte pengar till långa och kostsamma behandlingar med kanske livslång medicinering och därför har prioriteringen ovan gjorts.

För att beskriva sjukfonden har vi gjort ett antal exempel på vad den använts till. Vi har personernas tillåtelse att publicera bilderna.

 

LAXMI FÖLL 50 METER NER I EN RAVIN

Laxmi var ute och samlade gräs till sina getter då hon föll och rullade 50 meter ner i ravinen hon klättrade i. Som tur var fanns fler kvinnor i närheten och Laxmi bars medvetslös hem. En 4-hjulsdriven bil skickades från Kathmandu för att föra henne till sjukhuset. Enkel resa mellan Kathmandu och Jyamrung tog 6 timmar och vägen var i mycket dåligt skick. Denna olycka skedde 2009 och det fanns ingen sjukstuga i närheten. Laxmi transporterades till Kathmandu utan bedövning och utan att någon med sjukvårdsutbildning undersökt henne. 

Det visade sig att Laxmi hade 11 benbrott i kroppen varav en bruten axel och en bruten höft. Hon opererades och fick stanna 14 dagar på sjukhuset innan hon fick åka hem till sin nyfödda dotter.

Laxmi läkte ihop bra och lever idag ett normalt liv ute i byn. Hon klarar dock inte av jordbruksarbetet utan syr kläder och driver en liten affär. De operationer och den sjukhusvistelse Laxmi fick genomgå kostade långt mer än hennes familj kunde bekosta. Tack vare Tuki Nepals sjukfond är Laxmi idag en frisk kvinna som klarar sitt liv och sin familj själv.

SAHARA HAR STÄNDIGA LUNGINFLAMMATIONER

Sahara är mongolid. Handikappade barn i Nepal gömmer man helst undan – men Saharas familj är ett positivt undantag. De förstod inte förrän Sahara var över 2 år att hon var handikappad men sökte hjälp vid sjukstugan många gånger under hennes första år för lunginflammation. Detta är en vanlig åkomma bland mongolida barn. Sahara behandlades med antibiotika ett otal gånger och när en av de svenska läkare som besökt sjukstugan konstaterade att hon förmodligen var mongolid, skickades Sahara med hjälp av Tuki Nepals sjukfond på en större läkarundersökning i Kathmandu. 

Familjen mottog beskedet om att Sahara aldrig skulle bli som andra barn, på ett bra sätt. De förstod att hon utvecklades långsamt och att hon var speciell. Lilla Sahara togs väl om hand av sina morföräldrar, men har hela tiden drabbats av lunginflammationer pga att lungorna inte fungerar som de ska. 

Idag går Sahara i en speciell skola för handikappade barn och får lära sig allt hon har förmåga till. Loven tillbringar hon i byn med sina morföräldrar. 

Sahara är en mycket glad och utåtriktad flicka.

ANUSH ÄR UNDERNÄRD

Anush var 18 månader när ett team barnmorskor från Sverige träffade honom i den jordbävningsdrabbade byn Majhigaun år 2017. Anush såg ut som en liten baby och hans utveckling var försenad. De båda barnmorskorna kollade Anush och konstaterade att han var gravt undernärd. Det svenska teamet ordnade proteinrik näring till pojken på plats och senare skickades han i väg på en hälsoundersökning i Kathmandu. 

Läkaren fann att Anush, förutom att han var undernärd och led av hjärtproblem. En ev operation diskuterades när pojken fyllt 2 år. Under tiden fick han medicin. Någon operation behövdes aldrig göras – hålet i hjärtat läkte långsamt ihop. 

Men Anush utvecklades långsamt och lider fortfarande av undernäring, trots det näringstillskott Tuki Nepals sjukfond bidragit med sedan 2017. Familjen har det mycket dåligt ställt och pojken får tyvärr inte den omsorg han behöver. 

Vid besök i Majhigaun i maj 2022 var Anush situation fortfarande otillfredställande och han var mycket förkyld – något han tydligen är mest hela tiden. Mat införskaffades till hela familjen och Anush ska skickas på hälsokontroll igen.

 

BABU HADE GOMSPALT

Vid den healthtrekk Tuki Nepal genomförde i bergsbyarna ovanför Jyamrung år 2013, blev 3-årige Babu den patient alla mindes.

Hans pappa kom med honom till den svenske barnläkaren och sa att pojken hade ont i halsen och inte kunde äta. Läkaren såg att pojken opererats för läppspalt, men förväntade sig inte att hitta en total gomspalt när han kikade in i Babus mun. “Det fanns bara ett stort hål där gommen skulle varit”, sa vår svenske läkare skärrat.

Det visade sig att familjen endast haft råd att åtgärda den synliga läppspalten, medan den mycket allvarligare gomspalten fått vara. Babu kunde endast inta flytande föda och riskerade varje gång att få ner drycken i lungorna. Han kunde inte heller tala och var väldigt liten för sina 3 år.

Babu skickades till Kathmandu för 2 operationer där läkarna byggde upp hans gom så att han inte längre riskerar att få maten direkt ner i lungorna.

Babu är idag frisk och har kommit ikapp såväl i vikt som med sitt tal, som naturligt nog inte utvecklats som det skulle innan operationen.

Idag gör man den här typen av operationer gratis i Nepal.

Du kan bidra till Tuki Nepals sjukfond genom att bli sjukfadder – 125:-/ månad eller om du vill betala för hela året på en gång – 1 500:-

Skriv Sjukfadder på inbetalningen.

SWISH: 123 900 5042        BG: 900-5042