Sjukstugan i Jyamrung

Föreningen Tuki Nepal Sweden driver tillsammans med den nepalesiska organisationen Tukee Nepal Samaj, sedan våren 2011 en liten sjukstuga på landsbygden i Nepal. I Sverige är sjukvård för alla en självklarhet. I Nepal saknar däremot flertalet människor tillgång till den enklaste sjukvård och i många fall även pengar till medicin eller läkarbesök. Landsbygden är allra fattigast och mest eftersatt inom de flesta områdena.

 sjukstuganSjukstugan i Jyamrung betjänar idag ca 3000 personer i en dalgång i Himalaya. Verksamheten handlar om enklare akutvård och förebyggande hälsovård med särskild inriktning på kvinnor och barn.

Flertalet nepalesiska kvinnor föder hemma utan tillgång till barnmorska, läkare, mödravård eller undersökningar i samband med graviditeten. Barnafödande har därför stort fokus i Jyamrungs sjukstuga.

staff_hpVerksamheten drivs av två Health assistants som har sjukvårdsutbildning och får skriva ut medicin, samt en undersköterska . Någon läkare finns inte och bristen på läkare i Nepal gör utsikterna små att få läkare till en sjukstuga på landsbygden. Förutom dessa tre arbetar en vaktmästare eller allt i allo vid sjukstugan.

Vid svårare sjukdomar eller skador har man möjlighet att remittera till sjukhus i Kathmandu med hjälp av Tuki Nepals sjukfond.

balAtt slippa ta lokalbussen till grannstaden eller Kathmandu (15 mil bort) för att köpa medicin eller få hjälp då man är sjuk eller skadad innebär mycket för byborna som ofta har förlitat sig på byns “kloka gummor” eller helt enkelt fått vara utan vård och medicin.

Det är Rotary Tegnér och Johan Markensten från Växjö som har finansierat uppbyggnaden och uppstarten av sjukstugan med Tuki Nepal som motor och kontakt. Sjukstugan finansieras nu av flera svenska föreningar, företag och enskilda personer.

Hjälp oss att hitta fler företagssponsorer och sjukstugefaddrar!

Efter jordbävningen

Sjukstugan förstördes vid jordbävningen och ska rivas. Man har byggt upp en temporär sjukstuga av plåt där personalen tar emot och behandlar patienterna.

mottagningRedan nu har en ny sjukstuga projekterats och den kommer att börja byggas så snart monsunen har slutat och det går att bygga igen. Denna nya byggnad kommer att byggas i ett plan på ett så jordbävningssäkert sätt som möjligt med hjälp av mud blocks.

Sjukstugan kommer att byggas i två etapper och vi har ännu bara finansiering till den första etappen. 

Hjälp oss finansiera hela sjukstugan!

Bli sjukstugefadder!

Det kostar 100:- i månaden.

Vi vill gärna ha fler samarbetspartners för att klara driften av sjukstugan.

Kontakta oss