Aktuellt

SKOLAN I PRATAPUR INVIGD

Under högtidliga former invigdes skolan i Pratapur. Överlämning från Build up Nepal som byggt skolan skedde och tal hölls. Såväl barn som deras föräldrar och lärare fanns på plats liksom Build up Nepal och flera politiker och tjänstemän från området.

Barn i 8 klasser har nu en ny, fin skola som inte ska svämmas över vid monsunen. Grunden på skolan har höjts 40 centimeter och det bör klara de häftigaste monsunregn.

En miljöriktig toalett med särskilda toaletter för flickor och för pojkar finns bredvid skolbyggnaden och rent, rinnande vatten finns för att spola och tvätta händerna i.